Gezichtsvermogen collega Arif hersteld na ingreep vitreoretinaal chirurgen

14 January 2019

Arif Muradin (62, foto rechts) is specialist hemaferese/stamcelunit in het HagaZiekenhuis. Als hij op 16 november 2018 het hemaferese-apparaat klaarzet, krijgt hij een bloeding in zijn rechteroog. Het begint met het zien van bruine draden en binnen anderhalf uur ziet hij alleen nog maar schimmen. Hij herkent de symptomen direct, want in 2010 heeft hij al eens een bloeding in hetzelfde oog gehad.

Specialist hemaferese/stamcelunit Arif Muradin

Volgens de oogarts bij wie Arif onder behandeling is, moet hij afwachten. De bloeding kan omlaag zakken, waarna hij weer zou kunnen zien. Maar dat gebeurt niet. Op 21 november wordt Arif doorgestuurd naar vitreoretinaal (netvlies- en oogglasvocht-)chirurg Kristel Maaijwee. Omdat de bloeding in het glasvocht niet afneemt en Arif niet meer kan werken, zorgt ze ervoor dat hij nog diezelfde middag wordt geopereerd door haar collega Giulio Bamonte.

Daar is Arif ontzettend blij mee. "In 2013 heeft dokter Bamonte mijn inmiddels overleden zoon geholpen aan een glasvochtbloeding en netvliesloslating. Met deze behandeling waren wij zeer tevreden.  Dokter Bamonte herkende mij nog en kwam me op de dag van de operatie zelf van de verkoever ophalen. In één operatie heeft hij vervolgens drie ingrepen tegelijk gedaan: eerst heeft hij een staaroperatie verricht, daarna het glasvocht met het bloed erin verwijderd en vervolgens heeft hij slechte bloedvaten die door het netvlies groeiden, dichtgebrand met een laser. Al met al duurde het ongeveer drie kwartier en heb ik er niks van gemerkt."

Arifs gezichtsvermogen is in de weken na de operatie goed hersteld. Inmiddels is hij weer aan het werk.

Vitreoretinale chirurgie

Vitreoretinaal chirurgen doen operaties aan het oogglasvocht en het netvlies. Het netvlies is de lichtgevoelige laag achter in het oog die beelden opvangt en deze via de oogzenuw naar de hersenen stuurt. In het HagaZiekenhuis hebben we drie vitreoretinaal chirurgen: Kristel Maaijwee, Eric Lindstedt en Giulio Bamonte. Vrijwel elke dag staan zij op de operatiekamer om via drie gaatjes van elk een halve millimeter groot operaties te verrichten aan het netvlies en het glasvocht. Daar is nogal een vaste hand voor nodig: regelmatig moeten ze vliesjes van het netvlies afpeuteren die circa 2 micron (2 duizendste millimeter) dik zijn. In deze zogeheten sleutelgatoperaties zijn ze heel bedreven. Kristel Maaijwee: "Omdat wij elke dag opereren, hebben we veel ervaring. En door de nieuwste technieken toe te passen, blijven we ons ook verbeteren."

Binnen 24 uur geopereerd

In Nederland worden jaarlijks elf- tot twaalfduizend vitrectomieën (operaties aan het glasvocht en netvlies) verricht. De drie chirurgen van het Haga nemen daarvan zo'n duizend voor hun rekening. Giulio Bamonte: "Veertig procent van onze patiënten zijn spoedpatiënten. We onderhouden actief contact met onze verwijzend oogartsen en zijn altijd bereikbaar voor doorverwijzingen of overleg. Omdat wij ons planningssysteem zo hebben ingericht dat we heel efficiënt kunnen werken, kunnen we veel patiënten opereren. Wij streven ernaar dat een patiënt binnen 24 uur bij ons terecht kan voor een spoedoperatie. Daarom doen we in de ochtend de geplande operaties en houden we elke middag vrij voor spoedoperaties, zoals netvliesloslatingen. Oogartsen van Zeeland tot aan Wassenaar weten dat en sturen dan ook patiënten naar ons door."

Hoge patiënttevredenheid

Indien nodig worden de netvliesoperaties gecombineerd met een staaroperatie. Kristel: "We zijn hier met 10 oogartsen met meerdere specialisaties binnen de oogheelkunde. Als er sprake is van andere problemen met het oog, zoals glaucoom, of een patiënt wenst een 'premium-lens', dan dragen de collega's hun expertise bij. En dat geldt ook andersom."

De patiënttevredenheid is bijzonder hoog. Eric Lindstedt: "We hebben een klein, hecht team dat goed op elkaar is ingespeeld. De patiënten op OK merken dan ook de ontspannen en prettige sfeer. Die zorgt ervoor dat patiënten minder angstig zijn. Door oprechte aandacht en snelle en hoogstaande zorg streven we ernaar dat patiënten een positief gevoel aan hun behandeling in het HagaZiekenhuis overhouden."

Oogartsen Giulio Bamonte, Kristel Maaijwee en Eric Lindstedt

Van links naar rechts: de oogartsen Giulio Bamonte, Kristel Maaijwee en Eric Lindstedt

Naar het overzicht