Groter zorgaanbod en sneller geholpen in HagaZiekenhuis Zoetermeer

19 June 2024

In de toekomst zijn patiënten in HagaZiekenhuis Zoetermeer nog sneller geholpen. Het HagaZiekenhuis gaat zich op deze locatie richten op een groot aanbod aan planbare ingrepen met een korte wachttijd en hoge service. Ook biedt het dan meer chronische en poliklinische zorg in Zoetermeer dan nu het geval is. En dat allemaal met de persoonlijke aandacht die patiënten hier zo gewend zijn. Met het nieuwe zorgprofiel wordt HagaZiekenhuis Zoetermeer regionaal dé logische keuze voor patiënten met veelvoorkomende aandoeningen.

Snelle behandeling op maat

Het streven is dat patiënten op steeds meer poliklinieken van de Zoetermeerse locatie in één dag zowel het onderzoek, de diagnose als het behandelplan krijgen. Daardoor hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Bij veelvoorkomende behandelingen kunnen patiënten de zorg volledig ontvangen op locatie Zoetermeer. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorg bij diabetes, COPD of de ziekte van Parkinson, maar ook bij osteoporose, hartfalen, beroertes, galblaasproblemen of het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Ook voor chronisch zieke patiënten biedt het HagaZiekenhuis in Zoetermeer alle zorg die nodig is. Patiënten die dit willen en bij wie dit mogelijk is, krijgen deze zorg steeds vaker op afstand aangeboden, via digitale mogelijkheden als thuismonitoring en beeldbellen. Wanneer het wenselijk of medisch noodzakelijk is, komen patiënten voor chronische zorg alsnog naar het ziekenhuis.

(tekst loopt door onder de foto)Zorgaanbod

In de toekomst gaan medisch specialisten van het HagaZiekenhuis nog meer op beide locaties werken. Bijvoorbeeld op de kinderpolikliniek in Zoetermeer, die onderdeel wordt van het Juliana Kinderziekenhuis. Doordat beide ziekenhuizen vanaf oktober 2024 met één elektronisch patiëntendossier gaan werken, kunnen patiënten en zorgverleners zich moeiteloos bewegen tussen Den Haag en Zoetermeer.

Voor een groot aanbod aan veelvoorkomende operaties met een laag risico op complicaties zijn patiënten in de toekomst sneller aan de beurt in Zoetermeer. Dat geldt in het bijzonder voor borstkankeroperaties. Ook patiënten uit Den Haag kunnen voor veel ingrepen eerder terecht in Zoetermeer. Daartegenover

staat dat complexe ingrepen of operaties met een groot risico op complicaties altijd zullen worden uitgevoerd op locatie Den Haag. Het HagaZiekenhuis biedt in Den Haag alle Intensive Care zorg aan haar patiënten. Mocht IC-zorg nodig zijn dan worden patiënten in Zoetermeer gestabiliseerd op de afdeling High Care en overgebracht naar locatie Den Haag. Deze werkwijze geldt al enige tijd.

Stevig fundament

Met de steeds verdere eenwording van beide locaties bouwt het HagaZiekenhuis aan een stevig fundament voor de toekomst. Een belangrijke voorwaarde voor het (blijven) bieden van topzorg is het behouden en aantrekken van zorgpersoneel. Dit krijgt extra aandacht. Zo gaat het topklinische HagaZiekenhuis ook op locatie Zoetermeer een professioneel leer- en onderzoeksklimaat creëren voor ambitieuze artsen en verpleegkundigen. Naar verwachting biedt HagaZiekenhuis Zoetermeer haar zorg vanaf uiterlijk 2030 in een nieuw pand. Hierdoor kunnen patiënten dan de beste zorg ontvangen in een moderne omgeving met de nieuwste faciliteiten. Ook dit moet het ziekenhuis een aantrekkelijker werkgever maken.

Samen en toekomstgericht

Om te komen tot het nieuwe zorgprofiel sprak het HagaZiekenhuis onder andere met medewerkers, lokale zorgpartners, de gemeente en inwoners. De verschillende partijen zijn enthousiast over de plannen, maar met name inwoners zien wel een uitdaging in het vervoer tussen beide locaties van het HagaZiekenhuis. Bijvoorbeeld wanneer zij voor een complexe operatie naar Den Haag moeten afreizen. Het HagaZiekenhuis gaat hiermee aan de slag. 

In de gesprekken ging het ook over de rol van het HagaZiekenhuis in het toekomstige zorgaanbod in de regio. Het HagaZiekenhuis gaat zich met andere zorgaanbieders inzetten op thema’s als preventie en meer eigen regie bij inwoners. Dat gebeurt vanuit het programma Samen ZoeterMeer Gezond. Ook onderzoekt het HagaZiekenhuis de mogelijkheden om in Zoetermeer een Beweegcentrum te starten.

Onderdeel van het programma Samen ZoeterMeer Gezond is ook de oprichting van een Centrum Acute Zorg (CAZ). In het CAZ kunnen inwoners van Zoetermeer met een acute zorgvraag in de toekomst terecht via één fysieke toegang met één telefoonnummer. Het HagaZiekenhuis werkt hier samen met andere Zoetermeerse zorgorganisaties aan een toekomstbestendige organisatie van acute zorg, waarmee het een toonaangevend zorgconcept wil opzetten dat als voorbeeld kan dienen voor andere steden. In samenwerking met Samen ZoeterMeer Gezond wordt invulling gegeven aan het CAZ. Het zorgaanbod wordt de komende jaren niet beperkt.

Geboortezorg

Het HagaZiekenhuis heeft in april bekend gemaakt het voornemen te hebben ook in de toekomst geboortezorg aan te bieden op locatie Zoetermeer. Dit voorgenomen besluit is voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad, de patiëntenraad, het Medisch Stafbestuur en het Verpleegkundig Stafbestuur. In juli neemt de raad van bestuur een definitief besluit. 

Download hier het definitieve zorgprofiel van HagaZiekenhuis Zoetermeer (PDF)

 

Naar het overzicht