Haga en Imricor ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

26 March 2019

Den Haag, 21 maart 2019 - Imricor Medical Systems gaat aan het HagaZiekenhuis speciaal voor MRI-gebruik geschikte ablatie-katheters leveren. Deze firma is de eerste ter wereld die dit soort katheters maakt. Hiermee wordt het HagaHartcentrum één van de eerste centra in de wereld en het eerste centrum binnen de Benelux met een klinisch MRI Ablatiecentrum. Vanaf het najaar wordt dan begonnen met een nieuwe soort behandeling van hartritmestoornissen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst levering MRI-geschikte ablatie-katheters

Katheter-ablatie is een behandeling voor patiënten met hartritmestoornissen waarvoor medicamenteuze behandeling tot onvoldoende resultaat leidt of door bijwerkingen ongewenst is. De specifieke gebieden in het hart die door een overmaat aan elektrische prikkels de ritmestoornis veroorzaken, worden dan uitgeschakeld middels verhitting of bevriezing.

Met de huidige beeldvormende techniek is niet altijd goed in te schatten welke structuren in het hart uitgeschakeld moeten worden. Bovendien is het onduidelijk of de ablatieprocedure technisch goed uitgevoerd is. Vaak komen patiënten daarom terug met dezelfde ritmestoornissen en moeten dan opnieuw behandeld worden. Dat is vervelend voor de patiënt en het brengt extra kosten voor het gezondheidsstelsel met zich mee.

Met de nieuwe MRI-geleide ablatiemethode is de locatie van de hartritmestoornis nauwkeuriger vast te stellen het effect van de ablatie nog tijdens de procedure te evalueren. De kans dat de patiënt daardoor nog een keer moet terugkomen om de procedure te herhalen wordt zo veel kleiner. Voor de patiënt is dat een grote verbetering.

 

Naar het overzicht