Haga-longartsen: gasthoofdredacteuren bij nascholingsmagazine Longziekten

28 June 2022

Longartsen Saar Nederveen en Jeroen van Exel zijn eenmalige gasthoofdredacteur van het toonaangevende nascholingsmagazine Longziekten van idoctor, dat vier keer per jaar verschijnt.

Deze editie richt zich op transitie van chronische longzorg van ziekenhuis naar thuis. Met een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk beschrijven beide gastredacteuren de kansen en knelpunten van transitie.

Streven naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek is echt nodig voor de chronische longzorg vinden beide artsen. Het aantal patiënten met astma en COPD neemt toe, de zorgkosten stijgen daardoor en de arbeidsmarkt in de zorg wordt steeds krapper. De kunst is om deze transitie door te voeren in samenspraak met ziekenhuis, huisarts en patiënt. Saar en Jeroen stellen hierbij als voorwaarde dat transitie wél behoud van kwaliteit en patiënt-tevredenheid waarborgt. Niet alleen doelmatiger en goedkoper, maar ook beter.

Haagse luchtbrug

Haga-promovendus Rianne Pepping schreef een bijdrage over De Haagse Luchtbrug. Dit is een zorgpad waar de zorg voor kwetsbare ouderen zich verplaatst van het ziekenhuis naar thuis. Zij benadrukt dat een goede samenwerking tussen de zorglijnen voorwaardelijk is en vooral dat betrokkenen ‘hokjesloos denken’.

Pleidooi voor e-Health

Longarts Jürgen Hölters van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) houdt een pleidooi voor E-health. Daarmee kunnen we efficiënt omgaan met de beschikbare middelen en (beperkte) capaciteit van zorgmedewerkers. Daarnaast helpt het de patiënt om zelf regie te krijgen.

De AsthmaOptimiser+

Huisarts en Professor Janwillem Kocks en senior onderzoeker Yoran Gerritsma van het General Practitioners Research Instituut (beiden UMCG) beschrijven een casus over efficiëntere astmazorg. Dat lukt met de AsthmaOptimiser+. Dit is een online vragenlijst die arts of POH en patiënt samen invullen. Op basis van de antwoorden geeft deze tool een advies voor de verdere behandeling en eventuele noodzaak om patiënt wel of niet door te verwijzen naar de 2e lijn.

Horizontaal verwijzen

Huisarts Jiska Snoeck-Stroband en bestuurder bij Long Alliantie Nederland pleit voor een andere inrichting van zorg van astma- en COPD-patiënten. Bijvoorbeeld door primair horizontaal te verwijzen: de huisarts die naar een gespecialiseerde huisarts voor chronische longziekten doorverwijst. Of een meekijkende longarts bij de huisarts of meer inzet van longverpleegkundigen.

Lees alle artikelen in het Nascholingsmagzine Longziekten van idoctor. Klik op deze link.

Longartsen Saar Nederveen en Jeroen van Exel zijn eenmalige gasthoofdredacteur van het toonaangevende nascholingsmagazine Longziekten

Naar het overzicht