HagaZiekenhuis en Basalt maken nieuwe afspraken

24 January 2019

Met de ondertekening van een overeenkomst versterken de artsen van HagaZiekenhuis en Basalt (ontstaan uit fusie van Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie) de samenwerking en breiden deze verder uit.

Ondertekening overeenkomst met Basalt hét expertisecentrum voor revalidatiegeneeskundeBasalt is hét expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde. De specialisten van het HagaZiekenhuis werken al jarenlang samen met de revalidatieartsen. Basalt neemt sinds 1 januari 2019 de revalidatiezorg in het HagaZiekenhuis voor haar rekening.

Met de samenwerkingsovereenkomst wordt de revalidatiegeneeskunde in het HagaZiekenhuis verder verstevigd en komt er een tweede revalidatiearts bij. Patiënten van het ziekenhuis worden door de medisch specialisten voor poliklinische revalidatie verwezen naar de revalidatiearts. En de revalidatiearts kan patiënten verwijzen naar andere medisch specialisten in het HagaZiekenhuis. Voor de patiënten betekent deze nauwere samenwerking en uitbreiding hoogwaardige kwaliteit van revalidatiezorg.

Kennis delen verbetert de zorg

"De intensieve samenwerking biedt de mogelijkheid meer kennis met elkaar te delen en er kan wetenschappelijk onderzoek worden geïnitieerd en uitgevoerd", zegt Karel Rondaij, directeur medische zaken van het HagaZiekenhuis. "Hierdoor kunnen innovatieve ideeën ontstaan die de behandelingen van de patiënten verder kunnen verbeteren. Zowel Haga als Basalt zijn al nauw betrokken bij de medisch specialistische opleidingen vanuit Leiden."

Bestuursvoorzitter Willem Wiegersma van Basalt: "De revalidatieartsen werken volgens de protocollen die in het HagaZiekenhuis gelden. We willen met de intensieve samenwerking waarborgen dat de kwaliteit van de revalidatiezorg in het Haga van hoog niveau is."

Naar het overzicht