HagaZiekenhuis krijgt certificaat van de Registratiecommissie Geneeskundig specialisten

21 March 2018

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft voor het eerst certificaten uitgereikt aan ziekenhuizen die voldoen aan kwaliteitscriteria voor de medisch specialistische opleidingen. Het HagaZiekenhuis heeft dit instellingsbrede certificaat met glans behaald.

kinderarts dr. Frank Brus, decaan medisch onderwijs, opleidingen en wetenschap van het HagaZiekenhuis

Het certificaat is voor onbepaalde tijd toegekend, mits jaarlijks uit rapportage duidelijk is dat nog steeds aan de criteria wordt voldaan. "Wij zijn supertrots dat wij het certificaat mogen ontvangen", zegt kinderarts dr. Frank Brus, decaan medisch onderwijs, opleidingen en wetenschap van het HagaZiekenhuis. "We kregen van de RGS een compliment dat wij prima scoren op de kwaliteit voor de medische vervolgopleidingen. We hebben dit mooie resultaat dankzij heel veel mensen uit de organisatie voor elkaar gekregen."

De RGS toetst of een ziekenhuis aan de kwaliteitscriteria voldoet om artsen op te leiden tot medisch specialist. De criteria gaan over goed onderwijs, veilig opleidingsklimaat, supervisie door specialisten, en of de opleiders zich regelmatig scholen in het begeleiden van jonge artsen. Het HagaZiekenhuis heeft 19 erkende specialistenopleidingen. De kwaliteitscyclus voor al deze opleidingen is getoetst door de RGS. Met name de rol van de directie, het medisch stafbestuur, de Centrale Opleidings Commissie en het opleidingsinstituut HagaAcademie in het HagaZiekenhuis zijn bij de toetsing kritisch onder de loep genomen.

 

Naar het overzicht