HagaZiekenhuis behandelt IC-patiënten Zoetermeer voortaan in Den Haag

29 September 2023

Heeft een patiënt Intensive Care zorg nodig volgens de classificatie van beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC)? Dan behandelt het HagaZiekenhuis deze patiënt voortaan op de locatie in Den Haag. Patiënten op locatie Zoetermeer die Intensive Care zorg nodig hebben, worden eerst gestabiliseerd door de aanwezige intensivist en het IC-team en daarna veilig overgebracht naar de Haagse locatie.

Geen risico lopen

Om Intensive Care patiënten te kunnen blijven behandelen op locatie Zoetermeer, is een nieuwe visitatie nodig van de beroepsvereniging NVIC. Dat is 2 maanden voor de geplande overgang naar een High Care niet realistisch. Om die reden behandelen we deze categorie patiënten niet meer op locatie Zoetermeer. Het HagaZiekenhuis heeft dit besloten mede na overleg met de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Het gaat om kleine aantallen patiënten, waar altijd ruimte voor is op de Intensive Care in Den Haag.

Veilig overbrengen na stabilisatie

In Zoetermeer blijft tot 1 december 24 uur per dag een intensivist aanwezig. Deze is beschikbaar voor intercollegiale consultatie en is onderdeel van SIT- en reanimatieteam. De Intensive Care blijft beschikbaar voor opvang van patiënten die intensieve zorg nodig hebben na een operatie (PACU), voor Medium/High Care en voor Hartbewaking (CCU). Patiënten die Intensive Care zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na binnenkomst op de SEH, bij een verslechtering tijdens opname of na een operatie, worden door de Intensivisten en IC-verpleegkundigen van het HagaZiekenhuis Zoetermeer gestabiliseerd. Daarna worden zij met een Mobiele Intensive Care Unit naar Den Haag vervoerd. De Intensive Care wordt per 1 december 2023 een High Care.

Inschatten of intensieve zorg nodig is

Bij patiënten die geopereerd moeten worden in HagaZiekenhuis Zoetermeer, wordt vooraf gekeken of zij mogelijk na de operatie Intensive Care zorg nodig hebben. Mocht dit het geval zijn, dan wordt ervoor gekozen om de operatie te verplaatsen naar locatie Den Haag. Voor verreweg de meeste ingrepen is de beschikbaarheid van de PACU voldoende.

De gemeente Zoetermeer, het Regionaal Netwerk Acute Zorg en de zorgpartners met wie we samenwerken zoals het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC), de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) en de RAV (Ambulance), zijn hierover geïnformeerd. Met het RHOC en de NOK worden nog nadere afspraken gemaakt. Voor patiënten die via de huisarts of huisartsenpost worden doorverwezen naar HagaZiekenhuis Zoetermeer verandert er niets.

 

Naar het overzicht