HagaZiekenhuis investeert in wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek

02 February 2022

Het HagaZiekenhuis sluit zich aan bij wetenschappelijk programma Research and Education in Nursing (RENurse). In dit programma staan praktijkgericht onderzoek en opleiding centraal, voor en door verpleegkundigen. Het doel: met elkaar de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in ziekenhuizen verbeteren.

Ons ziekenhuis is het 15e STZ-ziekenhuis dat zich aansluit bij RENurse. Decaan Bart Hellebrekers is enthousiast. “Het programma geeft ons de structuur om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Ook versterkt het onze positie als STZ-ziekenhuis. We zijn nu immers partner van het lerend netwerk met andere STZ-ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten.”

Inzet heel waardevol

Daarnaast benadrukt hij de kansen voor verpleegkundigen. Zij vormen de grootste beroepsgroep in de zorg. Hun inzet is heel waardevol voor de kwaliteit van de zorg. “Het belangrijkste is dat we hen de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen in wetenschappelijk onderzoek. Die wetenschap brengen we vervolgens in de praktijk. En daarmee verbeteren we de kwaliteit van onze verpleegkundige patiëntenzorg verder.”

De verpleegkundigen doen de onderzoeken samen met hogescholen en universiteiten, volgens een vastgesteld onderzoeksprogramma. Is een onderzoek klaar? Dan volgt een plan om de uitkomst toe te passen. Alle aangesloten ziekenhuizen kunnen dit plan gebruiken.

Belangrijke inspiratiebron

Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde, is een belangrijke inspiratiebron voor RENurse. Florence verzamelde een enorme hoeveelheid aan gegevens over sterfte, ziekte en leefbaarheid in ziekenhuizen. Deze gegevens zette ze om in grafieken en statistieken om aan te tonen hoe de verzorging van zieken beter kon.

In navolging van Florence draagt RENurse met haar programma bij aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis op verpleegkundig gebied.

Lees meer over RENurse.

 

Naar het overzicht