HagaZiekenhuis onderzoekt toekomst geboortezorg in Zoetermeer

13 April 2023

Het HagaZiekenhuis gaat zorgvuldig de toekomst van de geboortezorg in Zoetermeer onderzoeken.  Dat doet het samen met lokale partners uit het geboortezorgnetwerk, (zorg)medewerkers uit het LangeLand Ziekenhuis (vanaf 1 juni: HagaZiekenhuis Zoetermeer) en HagaZiekenhuis Den Haag. Dit gebeurt in afstemming met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Tot afronding van het zorgvuldige onderzoek en de besluitvorming daarover blijft geboortezorg in Zoetermeer.

Veranderend zorgaanbod in Zoetermeer

Lange tijd was de toekomst van het ziekenhuis in Zoetermeer onzeker. Door de fusie met het HagaZiekenhuis blijft er een ziekenhuis in Zoetermeer. Wel verandert de komende jaren het zorgaanbod in zowel Zoetermeer als Den Haag. Dat is afgesproken met de zorgverzekeraars. Op locatie Zoetermeer biedt het HagaZiekenhuis straks met name planbare zorg. Acute zorg wordt op een andere manier georganiseerd. De plannen voor invulling van het zorgaanbod per locatie vanaf 2026 worden op dit moment uitgewerkt.

Met de zorgverzekeraars is de afspraak gemaakt dat de toekomst van acute geboortezorg in regio Zoetermeer samen met lokale partners uit het geboortezorgnetwerk zorgvuldig wordt onderzocht. Op dit moment worden in het Zoetermeerse ziekenhuis jaarlijks ongeveer 1.100 baby’s geboren. Dit aantal is te laag om de zorg ook in de toekomst goed te organiseren en te blijven voldoen aan alle kwaliteitseisen. Ook het toenemend tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel is een belangrijke aanleiding voor onderzoek. Binnen enkele jaren is het gebouw van HagaZiekenhuis Zoetermeer toe aan vervanging. In de kostenraming van de geplande nieuwbouw is geen rekening gehouden met de benodigde faciliteiten voor acute geboortezorg. Een mogelijke verplaatsing van bevallingen past in de landelijke ontwikkeling van zorgconcentratie.

Zorgvuldig onderzoek

Zwangere vrouwen uit Zoetermeer en omgeving moeten ook in de toekomst altijd veilig kunnen bevallen, met alle noodzakelijke zorg direct beschikbaar. Daarom is afstemming en samenwerking nodig met andere ziekenhuizen en geboortecentra in de regio. Onderzoek moet uitwijzen hoe de geboortezorg veilig en toegankelijk blijft voor de inwoners van Zoetermeer en omgeving.

Het HagaZiekenhuis volgt de procedures die gelden en neemt geen overhaaste beslissingen. Het onderzoek wordt nu zorgvuldig voorbereid. Een van de te nemen stappen bij een voorgenomen wijziging om bevallingen te verplaatsen of te stoppen, is het doorlopen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) procedure. Dat is nu nog niet aan de orde omdat we eerst het onderzoek voorbereiden. In het onderzoek worden alle belangen, dus ook van de gemeente Zoetermeer, meegenomen. Het HagaZiekenhuis betrekt alle partijen die een rol spelen bij de geboortezorg in de regio actief in het voorbereidingsproces en tijdens de uitwerking van het onderzoek. Naar verwachting is de voorbereidingsfase begin 2024 afgerond. Het belang van veilige geboortezorg staat altijd voorop.


Naar het overzicht