HagaZiekenhuis krijgt opnieuw topklinische status voor behandeling ernstig astma

22 November 2023

Afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis heeft opnieuw een topklinische erkenning gekregen voor de behandeling van ernstig astma. Het HagaZiekenhuis blijft regionaal dé logische keuze voor doorverwijzing van patiënten met moeilijk behandelbare astma, zowel door de huisarts als door specialisten uit andere ziekenhuizen. De topklinische erkenning is voor 4 jaar verleend door de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

Het HagaZiekenhuis was een van de eerste erkende kenniscentra voor de behandeling van ernstig astma. Het ziekenhuis onderscheidt zich volgens de STZ vooral op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenparticipatie en innovatie. Ook speelt het een belangrijke rol binnen het regionale- en internationale netwerk. Longarts Saar van Nederveen is trots op de (her)erkenning: “We hebben opnieuw kunnen aantonen dat we een STZ-erkenning verdienen. De criteria zijn aangescherpt, dus we zijn extra blij dat het is gelukt. We blijven ons ook de komende jaren weer hard inzetten om de best mogelijke zorg te geven aan patiënten met (ernstig) astma.”
 

Innovatie

Sinds 2008 geeft het HagaZiekenhuis patiënten met ernstig astma nieuwe geneesmiddelen, namelijk 'monoklonale antilichamen' of biologicals. Dit zijn biologische geneesmiddelen die de astma ontsteking tegengaan. Biologicals worden geproduceerd uit bacteriën, schimmels, dierlijke of plantaardige cellen. Bijzonder is dat patiënten van het HagaZiekenhuis een van deze biologicals thuis via een infuus krijgen toegediend. Het HagaZiekenhuis is wereldwijd het eerste ziekenhuis dat voor deze specifieke thuistoediening een behandelprotocol heeft ontwikkeld en geëvalueerd.

Longarts Jeroen van Exsel licht toe: “In samenwerking met de polikliniek en de klinische apotheek kunnen verpleegkundigen bij de patiënt thuis het infuus met biologicals aanleggen. De patiënt hoeft daarvoor niet meer naar het ziekenhuis. Hiermee maken we de zorgervaring beter en belasten we de zorg minder. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling geweest die ook internationaal is overgenomen.”
 

Patiëntenparticipatie

Patiënten zijn onmisbaar bij het meebepalen welke zorg passend is in hun specifieke situatie. Om die reden introduceerde Het HagaZiekenhuis een patiëntpanel voor patiënten met ernstig astma. In het panel komen thema’s als bejegening, kwaliteit van zorg en de behoeftes van patiënten aan bod. Ook betrekt het HagaZiekenhuis het panel bij wetenschappelijk onderzoek. Uitgangspunt hierbij is dat onderzoek niet over de patiënt moet gaan maar met de patiënt naar een hoger niveau wordt getild.

Wetenschappelijk onderzoek

Deze werkwijze heeft de afgelopen vijf jaar tientallen wetenschappelijke publicaties opgeleverd. De hoeveelheid publicaties was voor deze (her)erkenningsronde een belangrijk criterium. Het HagaZiekenhuis zat daar ruimschoots boven. Er werd onder andere onderzoek gedaan naar patiënten die zowel ernstig astma als bronchiëctasieën hebben. Bronchiëctasieën zijn chronische, abnormale verwijdingen van de wand van de luchtwegen, de bronchiën. Uit het onderzoek bleek dat patiënten met ernstig astma en bronchiëctasieën specifieke karakteristieken vertonen. Ook is de werkzaamheid van (anti-IL-5) biologicals in deze patiëntengroep hetzelfde als bij patiënten met ernstig astma zonder bronchiëctasieën. Dankzij deze bevindingen kunnen we deze patiënten eerder herkennen en gerichter behandelen.


Longteam HagaZiekenhuis v.l.n.r. Jeroen van Exsel (longarts), Saar van Nederveen (longarts), Arjan Wittkampf (gespecialiseerd longverpleegkundige), Sarah van Oord (longarts), Femke Mulder (verpleegkundig specialist). Niet op de foto: Zohreh de Ruiter-Agha Jamali (gespecialiseerd longverpleegkundige) en Willemijn Prins (gespecialiseerd longverpleegkundige).
 
Naar het overzicht