HagaZiekenhuis sluit 2018 met positief financieel resultaat af

06 June 2019

Het HagaZiekenhuis heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een positief financieel resultaat van 600.000 euro. In 2017 was er nog een tekort van 1,5 miljoen euro. Dit positieve resultaat is onder andere bereikt door een toegenomen omzet, en lagere opleidings- en personeelskosten (vanwege lagere formatie). Dat het positieve resultaat niet hoger is dan 600.000 euro komt vooral doordat het HagaZiekenhuis in 2018 meer zorg aan patiënten heeft geleverd dan de zorgverzekeraars vergoeden.

Deze en andere cijfers staan te lezen in het Bestuursverslag 2018 van de Reinier Haga Groep, waar het HagaZiekenhuis onderdeel van is.

Het financiële resultaat van 2018 is de opmaat naar het verder werken aan de bedrijfsvoering, zodat we ruimte creëren om te kunnen investeren en innoveren. Daarom zijn we al in 2018 gestart met een bezuinigingsprogramma. Belangrijke onderdelen hierin zijn het realiseren van inkoopbesparingen, het beter plannen van de capaciteit en het verder vergroten van het kostenbewustzijn.

"Hoewel het financieel beter moet, was 2018 wel een jaar waar we met trots op terug kunnen kijken," vertelt directievoorzitter Carla van de Wiel. "Vooral op het gebied van innovatie zijn veel initiatieven van start gegaan. En ook hebben we een begin gemaakt met de verplaatsing van zorg naar de eerste lijn en patiënten thuis. Daardoor krijgen patiënten de beste zorg op de voor hun prettigste plek. Thuis, dankzij thuismonitoring, of bij de huisarts dichtbij, die steeds vaker samen met een van onze specialisten spreekuur houdt." Een voorbeeld hiervan is het gezamenlijk spreekuur dat orthopeden samen met de huisarts doen.

Patiënten krijgen meer regie

Dat transitieprogramma, onder de naam 'de juiste zorg op de juiste plek', vraagt ook de komende jaren veel aandacht. Van de Wiel: "Patiënten nemen meer en meer de regie over hun eigen zorg. De rol van de medisch specialist verandert: het is niet meer uitsluitend 'zorgen voor' een patiënt, maar ervoor zorgen dat de patiënt de zorg krijgt die hij of zij wil. Samen beslissen dus." De gesprekken hierover met o.a. de zorgverzekeraars en de huisartsen verlopen constructief.

Innovatie stimuleren

Om innovatie te stimuleren heeft het Haga een eigen InnovatieLab. Hier waren in 2018 ruim 20 inspiratiesessies. Steeds meer teams en zorgprofessionals weten het InnovatieLab te vinden. Dat resulteert bijvoorbeeld in het stroomlijnen van de vele verzoeken om apps te gaan gebruiken. Ook zijn veel projecten vanuit de pilotfase naar invoering op de afdelingen overgegaan. Voorbeelden zijn de zakkaartjes app, thuismonitoring bij Hartfalen en ConsultAssistent.

Samenwerking in Reinier Haga Groep

De samenwerking met Reinier de Graaf (Delft) en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) is in 2018 uitgebreid. Zo opende in april 2018 het Reinier Haga Prostaatkankercentrum en startte in oktober de bouw van het Reinier Haga Orthopedisch centrum in Zoetermeer.

HagaZiekenhuis in cijfers

  2018 2017 2016
Bedden 573 599 597
Opnamen 28.514 28.498 29.224
Eerste polikliniekbezoeken 158.386 158.176 176.743
Eerste hulpconsulten 54.840 54.241 55.131
Verpleegdagen 142.916 143.038 149.355
Gemiddelde verpleegduur in dagen 5.0 5.0 5.1
Bevallingen (exclusief sectio's) 1.860 1.829 1.794
Sectio's 586 646 572
Operatieve verrichtingen (inclusief sectio's) 46.544 46.375 45.904
       
Totale activa (mln.) € 414 € 414 € 443
Omzet (mln.) € 533 € 452 € 445
Resultaat (mln.) € 0,6 € -1,5 € 3,5
Eigen vermogen (mln.) € 94,7 € 94,1 € 95,7
Balansratio (% EV/TV) 19 20 19
DSCR (schulden/kasstroom) 1.4 1.2 1.5

 

Naar het overzicht