HagaZiekenhuis Zoetermeer met zorgpartners in gesprek over toekomstig zorgaanbod

28 November 2023

HagaZiekenhuis Zoetermeer wil ook in de toekomst goede, betaalbare en bereikbare zorg bieden aan haar patiënten. Dat is alleen mogelijk als het ziekenhuis scherpe keuzes maakt in het zorgaanbod. Daarover zijn afspraken gemaakt met de banken en verzekeraars die de fusie van het Zoetermeerse ziekenhuis met HagaZiekenhuis Den Haag mogelijk maakten. Het HagaZiekenhuis bespreekt de toekomstplannen voor locatie Zoetermeer de komende tijd met regionale zorgpartners.

Steving fundament

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een toekomstig zorgprofiel voor HagaZiekenhuis Zoetermeer. Het ziekenhuis heeft een voorstel uitgewerkt waarin staat welke zorg het in ieder geval wil gaan aanbieden in Zoetermeer en voor welke zorg het patiënten zal doorverwijzen naar locatie Den Haag. In het voorstel staat ook in welk type zorg het ziekenhuis wil investeren om daarmee een logische keuze te worden voor patiënten van buiten de regio. Zo legt het HagaZiekenhuis een stevig fundament voor de toekomst.

Breed gedragen

Het profielvoorstel wordt de komende weken eerst besproken met medewerkers en vervolgens verder aangescherpt. Daarna spreekt het ziekenhuis met zorgpartners uit de regio, om zo samen tot een breed gedragen, zorgvuldig en duurzaam zorgprofiel te komen. Ook inwoners van Zoetermeer en omgeving krijgen de mogelijkheid hun gedachten te delen over de toekomstplannen. De raad van bestuur van het HagaZiekenhuis stelt het definitieve zorgprofiel volgens planning vast in maart 2024.

In het tweede kwartaal van 2024 volgt een beslissing over de toekomstige inrichting van het geboortezorgnetwerk in de Zoetermeerse regio, waarnaar op dit moment onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Het zorgprofiel dat in maart wordt vastgesteld heeft geen invloed op de te maken keuze voor de inrichting van de geboortezorg.
Naar het overzicht