Hematologie verguld met grote donatie van team Westland

19 December 2019

Het HagaZiekenhuis kan dankzij apparatuur, gedoneerd door team Westland*, nu zelf DNA-onderzoek doen op bloed en beenmerg van patiënten met een acute leukemie.

“Wij zijn het team Westland heel dankbaar voor de gift”, zegt hematoloog Jean Louis Kerkhoffs. “Met de apparatuur kunnen wij nu zelf het DNA controleren en vaststellen welke behandeltherapie (chemokuur of immunotherapie) het beste zal aanslaan. Voorheen gebeurde dat in het Erasmus Medisch Centrum. Zo’n test is zowel voor de behandelend arts als voor de patiënt heel waardevol.”

Hematologisch kenniscentrum

Het Hematologische centrum in het HagaZiekenhuis behandelt jaarlijks ruim 30 patiënten met een acute leukemie. Dit is een ernstige kwaadaardige en levensbedreigende ziekte, waarbij zeer onrijpe witte bloedcellen de normale functie van het beenmerg verstoren met als gevolg verhoogde kans op infecties, bloedarmoede en bloedingen. Het intensieve behandeltraject is voor patiënten emotioneel en fysiek best zwaar. De verbeterde analyse van bloed en beenmerg kan de behandeling van deze aandoening beter sturen en geeft ook belangrijke informatie over de kans op uiteindelijke genezing.

Mooi initiatief

Kerkhoffs: “Wij vinden het bijzonder dat team Westland zich actief inzet voor initiatieven om de kankerzorg voor patiënten steeds verder te verbeteren. Zij halen jaarlijks een bedrag op die zij in de regio onder de verschillende ziekenhuizen en initiatieven verdelen. Wij mochten een cheque van maar liefst 100.000 euro in ontvangst nemen. Team Westland, heel veel dank daarvoor!


*Team Westland is een stichting (zonder winstoogmerk) met als doel geld in te zamelen voor regionale en lokale instellingen en initiatieven. Het team bestaat uit grote en kleinere bedrijven die zich met hart en ziel inzetten om de sponsoring mogelijk te maken. Alles wat met kankerbestrijding te maken heeft, heeft de aandacht.


Naar het overzicht