Huisartsen werken samen met specialisten van Haga en HMC aan zorg van de toekomst

15 September 2023

Hoe houden we de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed en toegankelijk? Deze vraag stond centraal op het symposium ‘Samen Sterker: nu en in de toekomst’. Tijdens deze bijeenkomst kwamen huisartsen uit regio Haaglanden en medisch specialisten van HagaZiekenhuis en HMC tot een aantal initiatieven waar we samen de schouders onder willen zetten.

Barbara Goezinne, directeur-generaal Curatieve Zorg op het ministerie van VWS, heette ruim 200 huisartsen en specialisten begin september welkom op de Health Campus Den Haag: “Alleen samen kunnen we zorgen dat iedereen ook later de zorg krijgt die nodig is. Deze zorg zal geleverd worden door de jonge generatie zorgverleners die klaar staan om hun rol te pakken. Het is belangrijk dat we ook hun beelden, wensen en idealen meenemen in onze initiatieven en plannen”, zo gaf zij de deelnemers mee.

Samenwerken is een must

Tijdens verschillende workshops gingen huisartsen en medisch specialisten aan de slag met vraagstukken als:

  • Hoe zorgen we dat het verwijsproces soepel verloopt en iedereen de regionale afspraken nakomt?
  • Hoe maken we beter gebruik van teleconsultatie om samen te werken aan de zorg voor patiënten?
  • Hoe verminderen we de sterk groeiende zorgvraag en hoe betrekken we de patiënt daarbij?\

De deelnemers aan de workshops waren het erover eens dat samen optrekken een must is als we ook in de toekomst goede zorg willen bieden aan de inwoners van regio Haaglanden. Dit besef past naadloos in het gedachtengoed van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin maakten het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg afspraken om de zorg gezond te houden: ook voor de generaties die na ons komen.

Gezamenlijk kwamen de huisartsen en specialisten tot 10 ideeën voor kwalitatief goede en toegankelijke zorg in de toekomst. Hieruit selecteerden ze initiatieven waarmee ze de komende jaren aan de slag gaan. Zoals de verkenning om een Multidisciplinair overleg (MDO) via ZorgDomein te organiseren en het betrekken van patiënten bij de uitdagingen van het zorginfarct via bijvoorbeeld bewustwording en gedragsverandering.

Barbara de Doelder, huisarts en voorzitter van Hadoks: “Het was een inspirerende avond met een grote opkomst. Er was veel energie om aan de slag te gaan met de verschillende vraagstukken. Goed om te zien dat huisartsen en medisch specialisten uit onze regio samen de verantwoordelijkheid nemen om de zorg in onze regio toegankelijk te houden en door samen te werken tot oplossingen komen.”

Samen Sterker 2023 is georganiseerd door de Commissie Samen Sterk Haaglanden: een gezamenlijk initiatief van HMC, HagaZiekenhuis en huisartsenorganisaties Arts en Zorg, Hadoks en SHG. Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door CZ en Menzis.

Naar het overzicht