Innovatie tilt patiëntveiligheid HagaZiekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis naar hoger niveau

17 November 2021

Het HagaZiekenhuis koos begin 2017 als een van de eerste ziekenhuizen voor MedEye. En sinds dit jaar maakt ook het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ), als eerste kinderziekenhuis wereldwijd, gebruik van het innovatieve systeem. MedEye ondersteunt verpleegkundigen bij het veilig toedienen van medicatie. In de Week van de Patiëntveiligheid bespreekt ziekenhuisapotheker Maisa Sjak Shie de laatste ontwikkelingen en de vervolgstappen voor de toekomst.

Innovatie voor de patiënt- en medicatieveiligheid

Ziekenhuisapotheker Maisa Sjak Shie was destijds meteen enthousiast over de komst van het systeem: “Patiënt- en medicatieveiligheid zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met het leveren van goede zorg. De introductie van een digitaal, closed-loop medicatieproces maakt het toedienen van geneesmiddelen aantoonbaar veiliger en gemakkelijker.” (closed-loop medicatieproces: digitaal vastgelegd en terug te halen als dat nodig is).

(tekst loopt door onder foto)


Van links naar rechts: ziekenhuisapotheker Maisa Sjak Shie, kinderarts Leo Wewerinke en senior verpleegkundige Erna Buteijn

Geen medicatiefouten

“MedEye voert een laatste digitale controle uit van medicatie. Het systeem herkent dan tijdig eventuele afwijkingen van het voorschrift. Daarmee zorgen we ervoor dat onze patiënten de juiste medicijnen krijgen. Ook neemt MedEye bij infusen en spuiten de vereiste dubbelcheck door een verpleegkundige over.”

Infuuspompstanden digitaal controleren

De ziekenhuisapotheker kijkt uit naar toekomstige ontwikkelingen. “Samen met MedEye ontwikkelen we nu een digitale controle voor de infuuspompstanden. Dat gebeurt nu nog handmatig door twee verpleegkundigen. Voor deze innovatie werken we ook nauw samen met de leverancier van de infuuspompen.”

Risico-gestuurd werken

Met gepaste trots vertelt Maisa Sjak Shie dat het HagaZiekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis als een van de eerste ziekenhuizen actief risico-gestuurd werken aan medicatieveiligheid. “Hierbij delen we alle (parenterale) geneesmiddelen onder in verschillende risicoklassen met behulp van een beslisboom. Deze risicoklassen baseren we onder andere op:  acute bijwerkingen bij toediening, contra-indicaties, infusie-gerelateerde problemen en inloopsnelheid. Aan de hand van de beslisboom voeren we de controles uit. Dat doen we steeds vaker met MedEye. Dat gaat sneller én zorgvuldiger.”


Het HagaZiekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis stimuleren actief de verdere ontwikkeling van dit systeem om de patiënt- en medicatieveiligheid voortdurend te verbeteren. Lees meer:


Naar het overzicht