Intensive Care HagaZiekenhuis Zoetermeer verandert in een High Care

01 December 2023

De Intensive Care in HagaZiekenhuis Zoetermeer wijzigt per 1 december 2023 officieel in een High Care. Op deze afdeling worden patiënten gestabiliseerd en in de gaten gehouden als de vitale functies (ademhaling, bloedcirculatie, temperatuur en bewustzijn) dreigen uit te vallen. Patiënten die Intensive Care zorg nodig hebben, worden veilig overgeplaatst naar HagaZiekenhuis Den Haag. De afgelopen maanden werkten de twee locaties al op deze manier.

De Intensive Care in HagaZiekenhuis Zoetermeer wijzigt per 1 december 2023 officieel in een High Care.

Klein aantal patiënten

Jaarlijks hebben zo’n 10 tot 20 patiënten in HagaZiekenhuis Zoetermeer Intensive Care zorg nodig. Zij worden voortaan gestabiliseerd op de High Care en vervolgens veilig vervoerd naar locatie Den Haag, zo nodig met een speciale ambulance (mobiele Intensive Care Unit). Hier biedt het HagaZiekenhuis jaarlijks Intensive Care zorg aan ruim 1.000 patiënten. Op deze locatie zijn alle faciliteiten aanwezig voor de behandeling van patiënten uit Zoetermeer. Sinds september 2023 worden patiënten die Intensive Care zorg nodig hebben al overgeplaatst naar locatie Den Haag.

In de nieuwe situatie blijft het mogelijk om te bevallen in HagaZiekenhuis Zoetermeer, zowel via een reguliere bevalling als via een keizersnede. Ook voor de samenwerking met het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) heeft de overgang naar een High Care geen gevolgen. Er blijft voldoende plek voor vitaal bedreigde patiënten die geopereerd zijn in het RHOC. De Spoedeisende Hulp in HagaZiekenhuis Zoetermeer blijft dezelfde zorg bieden. De wijziging staat de geplande ontwikkeling van het Centrum Acute Zorg niet in de weg.

Meegenomen in de plannen

De concentratie van Intensive Care zorg op locatie Den Haag is een van de voorwaarden van de banken en verzekeraars die de fusie tussen het HagaZiekenhuis en het voormalig LangeLand Ziekenhuis mogelijk maakten. Het HagaZiekenhuis besprak de wijziging met de ketenpartners uit het Regionaal Overleg Acute Zorg. Ook organiseerde het een bijeenkomst voor de colleges van burgemeester en wethouders en de Veiligheidsregio Haaglanden. Tijdens een informatieavond deelde het ziekenhuis deze week wat de wijziging betekent voor de patiëntenzorg. De avond werd bezocht door zo’n 20 Zoetermeerse inwoners. Download het verslag van de informatieavond voor inwoners (PDF)

Het HagaZiekenhuis voldoet hiermee aan de wettelijke eisen die gesteld worden bij eventuele aanpassingen in de bereikbaarheid en beschikbaarheid van spoedeisende zorg (wet Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)).

Toekomstig zorgprofiel

Het HagaZiekenhuis werkt ondertussen hard aan een toekomstig zorgprofiel voor locatie Zoetermeer. De toekomstplannen worden binnenkort besproken met externe zorgpartners. Ook inwoners van Zoetermeer en omgeving en de gemeenteraad van Zoetermeer krijgen de mogelijkheid hun vragen te stellen en mee te denken over de toekomstplannen voordat het profiel wordt vastgesteld. 

 

Naar het overzicht