Internationale erkenning voor onze palliatieve zorg

23 October 2023

Deze maand heeft het HagaZiekenhuis opnieuw de internationale ESMO-accreditatie gekregen voor onze palliatieve zorg. ESMO staat voor European Society For Medical Oncology, de Europese vereniging voor medische oncologie. Het HagaZiekenhuis draagt sinds 2011 dit keurmerk, dat aangeeft dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Internist-oncoloog Denise Sampimom ESMO-keurmerk is internationaal een belangrijke erkenning voor oncologische centra. Het benadrukt de kwaliteit en competenties binnen de oncologische en palliatieve zorg in het ziekenhuis. Het palliatieve team van het Haga heeft een consulterende rol bij patiënten in de palliatieve fase met aandacht voor symptoombestrijding en begeleiding rondom het levenseinde.

Belangrijke erkenning voor het harde werk

Internist-oncoloog Denise Sampimon was bij het recente ESMO-congres aanwezig om de accreditatie te ontvangen. Zij is uiteraard heel blij en roemt het team: “Het is een belangrijke erkenning voor het harde werk en de inzet van het palliatieve team. Deze accreditatie benadrukt de kwaliteit van onze zorgverlening.”

Het HagaZiekenhuis is naast het LUMC het enige ziekenhuis in de regio dat dit keurmerk draagt. Maar Sampimom benadert het nuchter. “ESMO zegt de meeste patiënten niks, maar het helpt ons wel aan te tonen dat wij goede palliatieve zorg verlenen met een sterk en toegewijd team. Voor onszelf is het belang er zeker: het is een teken oor ons team. En laat zien dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. We zetten ons continu in voor verbetering en streven naar optimale palliatieve zorg binnen het HagaZiekenhuis."

Het palliatief team van het HagaZiekenhuis

Naar het overzicht