Inzet risicoscore CURB-65 leidt tot betere uitkomsten voor patiënten met longontsteking op Spoedeisende Hulp

06 November 2023

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) in het HagaZiekenhuis komen regelmatig patiënten binnen met een longontsteking. Soms is een ziekenhuisopname nodig, maar niet in alle gevallen. Om beter in te schatten welke patiënten veilig thuis behandeld kunnen worden, gebruiken artsen over de hele wereld al lange tijd risicoscores. Anna Kaal, arts-onderzoeker Interne geneeskunde, onderzocht welke van de 2 in Nederland meest gebruikte risicoscores tot betere patiëntuitkomsten leidt.

De meeste ziekenhuizen in Nederland gebruiken óf de PSI-score óf de CURB-65. Beide risicoscores geven een geschat risico op sterfte binnen 30 dagen. De PSI-score bestaat uit 20 variabelen zoals leeftijd, of iemand uit een verpleegtehuis komt, comorbiditeiten en zowel lichamelijke controles als labwaarden. De PSI-score bestond al voordat, 6 jaar later, de CURB-65 ontwikkeld werd om de werkwijze handiger en praktischer te maken. De CURB-65 gebruikt slechts 5 variabelen.

Ziekenhuizen vergelijken

De PSI-score classificeert patiënten vaker als ‘laagrisico’. De verwachting was daarom dat het aantal ziekenhuisopnames verschilt tussen PSI- en CURB-65-ziekenhuizen, zonder dat dit invloed heeft op de uitkomst van patiënten. Om dit te toetsen, vergeleek Anna in haar onderzoek daarom de uitkomsten van ziekenhuizen die de PSI-score gebruiken, zoals het HagaZiekenhuis, met

ziekenhuizen die de CURB-65 gebruiken. “Voor het onderzoek werkten we vanuit het HagaZiekenhuis samen met het ZorgInstituut* en met specialisten uit andere ziekenhuizen”, vertelt ze. “Het onderzoek gebruikte geanonimiseerde data. Daardoor konden we alle patiënten (meer dan 50 duizend) meenemen die in 2018 en 2019 in Nederland met een longontsteking op de SEH zijn geweest.”

Minder vaak overleden

Elke internist en longarts in Nederland ontving daarnaast een vragenlijst. “Daarmee kwamen we te weten welke risicoscore in welk ziekenhuis gebruikt wordt. Zo konden we de patiëntuitkomsten van PSI-ziekenhuizen vergelijken met die van CURB-65-ziekenhuizen. Ook ziekenhuizen zonder duidelijke afspraken over de te gebruiken risicoscore namen we in de vergelijking mee.”

Uit het onderzoek kwam dat patiënten 30 dagen na hun bezoek aan de SEH minder vaak overleden waren in CURB-65-ziekenhuizen dan in PSI-ziekenhuizen.

De andere uitkomsten zoals opnames, IC-opnames en opnameduur waren gelijk. Daarnaast werden in ziekenhuizen met duidelijke afspraken over het gebruik van een risicoscore minder patiënten opgenomen. Het kleinere aantal opnames leidde niet tot  complicaties.

Betere uitkomsten

Anna: “De conclusie van het onderzoek is dat het gebruik van de CURB-65 bij patiënten met longontsteking op de SEH leidt tot betere uitkomsten. Deze risicoscore is eenvoudiger in gebruik dan de PSI-score. Ook daarom denken wij dat het beter is om de CURB-65 te gebruiken. Met aanvullend onderzoek gaan we kijken of we de resultaten kunnen bevestigen.”

Hier lees je het hele onderzoeksartikel Outcomes of communityacquired pneumonia using the Pneumonia Severity Index versus the CURB-65 in routine practice of emergency departments.

* Dit onderzoek kwam voort uit het project Zinnige Zorg - Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties waar Anna’s onderzoeksbegeleider Kees van Nieuwkoop aan deelnam. Dat deed hij namens de beroepsverenigingen van internist-infectiologen en acute geneeskunde. Lees meer over het project via: http://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/rapport/2021/12/06/zinnige-zorgverbetersignalement-onderste-luchtweginfecties.

Op de foto: arts-onderzoeker Interne geneeskunde Anna Kaal


Naar het overzicht