Fluorescerende kleurstof vervangt radioactieve behandeling bij borstkankeronderzoek

20 December 2023

Sinds kort gebruikt het HagaZiekenhuis een nieuwe, patiëntvriendelijke techniek om de zogenaamde schildwachtklier bij patiënten met borstkanker te vinden. In plaats van een radioactieve stof (meestal technetium-99m) gebruiken we nu de fluorescerende kleurstof Indocyanine Groen (ICG). Dankzij een speciale fluorescentie camera die Team Westland ons geschonken heeft, kan de specialist de klier die de fluorescente vloeistof opneemt, makkelijk vinden.

Zo’n ingreep om de eerste klier waar de tumor naar zou uitzaaien te verwijderen, heet een schildwachtklierbiopsie. Deze schildwachtklier is belangrijk om te zien of er uitzaaiingen zijn. De chirurg injecteert de kleurstof in de buurt van de borsttumor. De fluorescerende kleur is niet zichtbaar met het blote oog, maar dus wel met de speciale camera. Hierdoor is het ook mogelijk het stadium van de borstkanker en het plannen van verdere behandelingen te bepalen.

Veel voordelen

De voordelen van de nieuwe techniek zijn duidelijk:

  • Het is patiëntvriendelijk. Radioactiviteit was tot nu toe noodzakelijk en dus onvermijdelijk voor de behandeling, maar liever gebruiken we geen radioactiviteit bij patiënten.
  • Het is veel milieuvriendelijker. Radioactiviteit is beduidend slechter voor het milieu dan ICG.
  • Extra bezoek aan het ziekenhuis is niet meer nodig. Voor de oude methode moet een patiënt de dag voor de operatie naar het ziekenhuis om het radioactieve materiaal in te laten spuiten. ICG krijgt een patiënt tijdens de operatie ingespoten.
  • Ook is deze methode duurzaam en goedkoper. Operatiemateriaal kan gewoon verwerkt worden en hoeven we niet als ‘radioactief’ af te voeren.

Trial

Om te onderzoeken of deze patiëntvriendelijke methode ook qua resultaat net zo goed of beter is dan de standaardmethode, doet het HagaZiekenhuis mee aan een zogenaamde trial, de Influence-II trial. In dit onderzoek wordt door meerdere ziekenhuizen de effectiviteit en veiligheid van de nieuwe fluorescentietechniek verder onderzocht en vergeleken met de oude, radioactieve techniek.

Ilse Jannink, chirurg op de mammapoli, is erg blij met de nieuwe techniek. “Het is fijn voor patiënten dat het zoveel minder belastend en schadelijk is dan de oude techniek.” Het enthousiasme van Jannink voor de nieuwe methode blijkt ook op andere terreinen. Al bij een van de eerste schildwachtklierbiopsies die ze deed met de nieuwe techniek droeg ze de slimme ok-bril van Rods en Cone. “Dankzij deze bril kon het volledige team van OK-verpleegkundigen, dat in ons trainingscentrum was, de operatie op afstand volgen en direct meepraten met de OK.”


Het filmpje van een schildwachtklierbiopsie met de nieuwe techniek is te zien op YouTube. Let op: niet iedereen vindt het prettig opnames van operaties te zien.

Naar het overzicht