‘Kwaliteitsresultaten zijn onze drijfveer’

04 April 2018

Menzis heeft met 10 ziekenhuizen en de Nederlandse Hart Registratie afspraken gemaakt over een nieuwe manier van betalen, die in ieder geval voor 3 jaar gaat gelden. Het HagaZiekenhuis is een van die ziekenhuizen. We volgen hiermee de VS en Scandinavië die al langer met succes werken met deze vorm van financiering.

De afspraken die 10 ziekenhuizen met de zorgverzekeraar hebben gemaakt gaan over dotterbehandelingen en bypassoperaties. De kwaliteit van zorg voor de patiënt zijn hierbij uitgangspunt.

Specialist bepaalt samen met de patiënt

Cardioloog Matthijs Bax is een van de cardiologen die dotterbehandelingen doet in het HagaHartcentrum. "De patiënt krijgt altijd de zorg die voor hem of haar nodig en het beste is. Dat wordt bepaald door de specialist in samenspraak met de patiënt en niet door de zorgverzekeraar. Ook als het betekent dat een heroperatie nodig is. Er zal nooit een discussie zijn over financiering. Onze drijfveer is de beste kwaliteit van zorg te leveren aan de patiënt. Wij hebben alle vertrouwen in deze aanpak, omdat wij ruimschoots voldoen aan alle criteria om kwaliteitszorg te leveren."

Door het meten en vergelijken van de uitkomsten met de diverse ziekenhuizen, zal het model uiteindelijk leiden tot verbetering van de uitkomsten en afname van de kosten. Het gaat bijvoorbeeld over de overlevingskans, het aantal herbehandelingen en het patiëntoordeel over de kwaliteit van leven.

Kwaliteit van zorg gaat altijd voor

Volgens landelijke cijfers (van alle ziekenhuizen in Nederland die deze ingrepen doen) is het noodzakelijk dat van de 100 patiënten die zijn gedotterd, er 7 binnen een jaar opnieuw worden behandeld. Bij bypassoperaties zijn dat er 3 op de 100. De afspraak komt op het volgende neer. Zorgverzekeraar Menzis calculeert voor elke 100 dotterbehandelingen 7 extra ingrepen. En voor bypassoperaties 3 extra. Als het ziekenhuis meer 'hersteloperaties' moet uitvoeren dan het gemiddelde, dan krijgt het daar geen geld voor. Maar dit zal nooit een motivatie zijn om geen heroperaties te doen. De kwaliteit van zorg voor de patiënt staat altijd voorop.

 

Naar het overzicht