LabWest volledig onderdeel van HagaZiekenhuis

01 January 2024

LabWest BV is per 1 januari 2024 juridisch gefuseerd met het HagaZiekenhuis. Het zelfstandige laboratorium was al volledig eigendom van het ziekenhuis. De naam LabWest verdwijnt. De medewerkers blijven in functie in de nieuwe laboratorium-organisatie.

Voor patiënten onder behandeling van de Trombosedienst van LabWest, voor de huisartsen/verloskundigen, voor de specialist ouderengeneeskunde in verpleeg- en verzorgingshuizen en de revalidatieartsen is de dienstverlening uitgebreid.

Zo kunt u als huisarts gebruik maken van een nieuwe bestelfunctie voor verschillende materialen. Denk hierbij aan point of care testing, swabs en brushes, verbandmiddelen en meer. Klik op  Artikelen bestellen voor de opties. Patiënten kunnen eenvoudig een afspraak plannen.

Het HagaZiekenhuis heeft nu een laboratoriumorganisatie voor: bloedafname, laboratoriumdiagnostiek KCHL (Klinisch Chemisch Hematologisch Lab ) Medische Microbiologie (MMB) en Pathologie (PA).en Trombosezorg voor de regio Haaglanden. Hierdoor versterkt het ziekenhuis de positie van de dienstverlening voor de medici en patiënten voor de bloedafname en alle laboratorium-activiteiten.

Klik voor de nieuwe webomgeving van de op Bloedafname  en Trombosedienst van het HagaZiekenhuis

Naar het overzicht