Meer aandacht voor ouderenmishandeling

19 August 2019

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling. Een schrikbarend hoog aantal. Door de stijging van de leeftijd is de kans groot dat dit verder zal toenemen. In het HagaZiekenhuis bepleiten verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde Jan Kaffa en internist ouderengeneeskunde Geert Labots voor meer aandacht hiervoor. “Door eerdere herkenning kunnen we mogelijk erger voorkomen.”

"Er zijn veel vormen van mishandeling", vertelt Jan Kaffa. "Het gaat onder ander om lichamelijke en/of psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel geweld. Vooral kwetsbare ouderen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn, worden vaak slachtoffer."

Omdat de signalen van mishandeling niet altijd even duidelijk zijn, willen Jan en Geert bij hun collega's meer aandacht vragen voor het signaleren van ouderenmishandeling. Zij zijn in het HagaZiekenhuis lid van de commissie kind- en ouder(en) veiligheid en overleggen regelmatig met Veilig Thuis Den Haag. Kaffa: "Signalen zijn bijvoorbeeld een onverzorgd en verwaarloosd uiterlijk, het weigeren van hulp, zichtbaar letsel, een onverklaarbaar geldtekort en een angstige indruk."

Aandacht voor het herkennen

"Vooral het herkénnen van ouderenmishandeling verdient meer aandacht", zegt Geert Labots. "Een patiënt komt er namelijk zelf meestal niet mee. Pas als de signalen zichtbaar zijn, komen zorgverleners in actie. Wij hopen dat elke professional bij iedere oudere zich afvraagt of er een vermoeden op ouderenmishandeling bestaat of een niet-pluis gevoel. In het protocol staat hoe dan verder gehandeld moet worden en er kan altijd overleg met ons plaatsvinden. Voor veel patiënten kan het een opluchting zijn als het onderwerp besproken wordt. Sommigen zijn echter bang dat erover praten consequenties voor ze heeft of ze schamen zich ervoor."

Labots: "Vaak is de mishandeling het gevolg van overbelasting bij de mantelzorger. Meestal gaat het om een familielid, maar het kan ook een zorgverlener zijn. Het bieden van extra hulp (zoals thuiszorg, casemanager) kan dan vaak de situatie al flink verbeteren. Wij melden zo nodig patiënten aan bij Veilig Thuis waardoor ook na de ziekenhuisopname de zorg gewaarborgd kan worden."

 

Naar het overzicht