Post-infarctpolikliniek: meer tijd voor nazorg en begeleiding na een hartinfarct

31 May 2022

Eind 2021 startte het HagaZiekenhuis de Post-infarctpoli voor patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Op de polikliniek beantwoorden verpleegkundig specialisten vragen en begeleiden ze de patiënt naar een zo gezond mogelijke toekomst. Dat gebeurt in goed overleg met de cardioloog en waar nodig de vasculair internist. “Deze werkwijze maakt de zorg weer een stukje beter”, zegt verpleegkundig specialist Claudia van Soest enthousiast.

Verpleegkundig specialist Claudia van Soest enthousiast

Voorheen kregen patiënten 6 tot 8 weken na het hartinfarct een vervolgafspraak bij de cardioloog. Maar vaak hebben patiënten al eerder vragen. “Op de Post-infarctpoli zien we patiënten na 1 à 2 weken”, legt Claudia uit. “We bespreken met de patiënt wat er gebeurd is en beantwoorden vragen. Ook bekijken we beelden van de behandeling en we geven meer uitleg over de medicijnen. Die helpen om de kans op een nieuw hartinfarct zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het ‘slechte’ cholesterol en de bloeddruk te verlagen. Hoe beter patiënten dat begrijpen, hoe trouwer ze hun medicijnen nemen.”

Hartrevalidatie

De risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, te veel alcohol, hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol, komen ook aan bod. Claudia: “Samen met de patiënt kijken we of een leefstijlaanpassing een nieuw infarct kan helpen voorkomen.”

Daarnaast regelt de Post-infarctpoli de hartrevalidatie. “Die volgt de patiënt standaard na een hartinfarct. Tijdens de hartrevalidatie wordt de lichamelijke conditie opgebouwd met hulp van een fysiotherapeut. Mentale begeleiding is ook beschikbaar. Omdat wij patiënten al zo kort na het infarct zien, kunnen ze sneller starten met de revalidatie.”

Vervolgafspraken

Voor vervolgafspraken komen patiënten bij de verpleegkundig specialisten terug. “Ons doel: de bloeddruk- en cholesterolwaarden van de patiënt verbeteren. Zo nodig is er ook contact met de vasculair internist. Daarnaast kijken we of nog meer nodig is, bijvoorbeeld een hartscan. Alle patiënten bespreken we met de cardioloog”, benadrukt Claudia. Die blijft de patiënt nog steeds zien. Maar als het goed gaat, hoeft dat minder vaak. “Op de Post-infarct poli volgen we de minder complexe patiënten. Daardoor heeft de cardioloog meer tijd voor patiënten met ingewikkelde aandoeningen.”

Laagdrempelig

Buiten de afspraken om is de polikliniek te bereiken via de consulttelefoon. “Patiënten bellen met allerlei vragen”, zegt Claudia. “Over gezond eten bijvoorbeeld. Daarvoor bellen ze de cardioloog niet zo gauw. Het is heel laagdrempelig.”

Patiënten vinden de nieuwe werkwijze fijn, merkt Claudia. “En zelf ga ik altijd met een goed gevoel naar huis. Ik heb meer tijd voor patiënten en kan vaak iets extra’s doen. Het gaat niet alleen om het medische stuk, maar ook om nazorg en persoonlijke begeleiding. Je bouwt een band op, dat is heel waardevol.”

Naar het overzicht