Nieuwe richtlijn moet voorkomen dat zwangere met astma tegenstrijdige adviezen krijgt

19 December 2023

Zwangere vrouwen met astma krijgen nog te vaak tegenstrijdige adviezen over hun medicatiegebruik. Uit onderzoek van het HagaZiekenhuis blijkt dat een belangrijk deel van deze patiënten stopt met hun astmamedicatie, soms op eigen initiatief of op advies van een zorgverlener. Gelukkig is dit te voorkomen, zegt longarts Saar van Nederveen-Bendien.

Namens de longartsenvereniging (NVALT) stelde ze samen met haar team een multidisciplinaire richtlijn op. Dat is een overzicht van werkafspraken voor verschillende zorgprofessionals, zoals huisartsen, specialisten, verloskundigen en apothekers. De richtlijn moet ervoor zorgen dat al deze zorgverleners dezelfde adviezen hanteren en naleven.

Tegenstrijdige adviezen

Welke medicatie kan wel veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding? Longarts Saar benadrukt dat er dringend behoefte is aan duidelijke richtlijnen voor het veilig gebruik van astmamedicatie tijdens de zwangerschap. Zo krijgen patiënten veel tegenstrijdige adviezen. “We weten inmiddels dat ongecontroleerd astma bij de moeder schadelijke gevolgen kan hebben, zoals; vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of astma bij het kind. Dit risico is een groter risico dan de mogelijke schadelijke effecten van astmamedicatie. Daarom is het zo belangrijk dat alle zorgprofessionals de richtlijn kennen, zodat zowel verloskundige, huisarts, gynaecoloog als apotheker weten welke adviezen ze moeten geven.”

Ook heet de longarts nog een advies voor astmapatiënten die zelf met vragen zitten. “Weet dat iedere patiënt recht heeft op een consult bij de huisarts of de zorgverlener, zoals een longarts, waar je al onder behandeling bent. Mocht je een kinderwens hebben, dan kan je al vroegtijdig bespreken wat een potentiële zwangerschap betekent voor jouw ziekte en medicatiegebruik. Door je goed voor te bereiden op een zwangerschap kunnen zowel moeder als kind de zwangerschap zo gezond mogelijk doorkomen, en daar gaat het uiteindelijk om.”

Gelukkig zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op medicatiegebied. Sinds 2008 zijn er zogenaamde 'biologicals' beschikbaar voor astma. Biologicals zijn medicijnen die (voor een deel) zijn gemaakt van natuurlijke eiwitten. Ze remmen een stap in het ontstekingsproces bij patiënten met ernstig astma. Longarts Saar van Nederveen-Bendien: “We zijn heel blij met deze medicijnen en kunnen sindsdien veel meer betekenen voor patiënten met ernstig astma. Maar we weten nog te weinig over de effecten bij zwangere vrouwen. Deze groep wordt namelijk vaak uitgesloten van onderzoek, omdat ze kwetsbaar worden geacht.

Meer onderzoek nodig naar biologicals

We roepen zwangere vrouwen met astma op om zich te registeren bij Moeders van Morgen. Dat is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelen bij kinderwens, tijdens de zwangerschap en in de borstvoedingsperiode. Zij verzamelen ervaringen van zwangere vrouwen die medicatie gebruiken, met behulp van online vragenlijsten. Deze informatie is waardevol om zwangere vrouwen met astma in de toekomst nog beter te kunnen adviseren over medicatiegebruik.”

Longarts Saar van Nederveen-Bendien(rechts) samen met patiënt (links).

Naar het overzicht