HagaZiekenhuis kiest voor onafhankelijk onderzoek naar toekomst Zoetermeerse geboortezorg

24 August 2023

Het onderzoek naar een toekomstbestendig geboortezorgnetwerk in Zoetermeer en omgeving wordt uitgevoerd door een extern bureau. Het HagaZiekenhuis wil hiermee eventuele twijfels over onafhankelijkheid wegnemen. Met dit besluit komt het voorgenomen eigen onderzoek te vervallen. Doel van het onderzoek is een antwoord te vinden op de vraag hoe de geboortezorg in de Zoetermeerse regio ook in de toekomst goed, veilig, bereikbaar én betaalbaar kan worden georganiseerd.

Onafhankelijk

Eerder kondigde het HagaZiekenhuis aan een eigen onderzoek te starten naar toekomstbestendige geboortezorg in Zoetermeer en omgeving. Het ziekenhuis kiest nu voor een onderzoek door een extern bureau. Aanleiding hiervoor is de huidige politieke discussie over de noodzaak van onafhankelijk onderzoek bij een mogelijke wijziging van het acute zorgaanbod. Ook de gemeente Zoetermeer heeft eerder een voorkeur uitgesproken voor een onderzoek door een extern bureau in plaats van een onderzoek door het ziekenhuis.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid kiest het HagaZiekenhuis er daarom voor het onderzoek niet zelf uit te voeren. Directeur Marlies Jansen-Landheer: “Er is ons veel aan gelegen samen met zorgpartners tot een toekomstbestendige oplossing te komen voor alle zwangere vrouwen in de Zoetermeerse regio. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak heel belangrijk. Mogelijke twijfels over de onafhankelijkheid van het HagaZiekenhuis helpen daarbij niet. Daarom kiezen we nu bewust voor een extern onderzoek.”

Samen

Net als in de oorspronkelijke opzet, voldoet het onafhankelijke onderzoek aan de wettelijke eisen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het onderzoeksbureau betrekt belangrijke partners, zoals het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV), de gemeente Zoetermeer, zorgmedewerkers van afdeling Verloskunde in HagaZiekenhuis Zoetermeer en inwoners, bij het onderzoek en mogelijke oplossingsrichtingen.

Onderzoek

De onderzoeksvraag, de randvoorwaarden en de planning veranderen niet door de keuze het onderzoek door een extern bureau te laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau krijgt de opdracht in kaart te brengen hoe de geboortezorg toekomstbestendig kan worden ingericht. In het eerste kwartaal van 2024 moet het onderzoek, inclusief een advies aan de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis, zijn afgerond.


Naar het overzicht