“Voor patiënten is het echt een weldaad”

10 December 2019

Er voor mensen zíjn. Dat is letterlijk de missie van massagetherapeut Petra van de Langenberg. In het HagaZiekenhuis geeft ze al enkele jaren oncologische comfortmassage aan kankerpatiënten. “Ik omschrijf het altijd als een liefdevolle aanraking met een specialistische blik.”

Het masseren van mensen is al zolang ze zich kan heugen de passie van Petra van de Langenberg (43). De veelzijdige massagetherapeut heeft een eigen praktijk in Den Haag, La Neve Rosa, waar ze vele vormen van therapeutische massage en ontspanningsmassage aanbiedt. Oncologische comfortmassage hoort hier ook bij.

Aanraking en aandacht

In 2003 werd Petra zelf ziek en kwam ze op de afdeling Oncologie van het HagaZiekenhuis terecht. Hier ontstond haar passie voor oncologische comfortmassage. “Tijdens mijn ziekte miste ik de specifieke aanraking en de aandacht die massage kan zijn”, vertelt ze vriendelijk. “De heersende gedachte was toen nog dat kankerpatiënten niet gemasseerd mochten worden, omdat massage de kanker mogelijk zou kunnen verspreiden. Die gedachte is inmiddels achterhaald. Ik voelde dat ik de rust die massage kan geven, gewoon nodig had, in die periode van operaties, behandelingen en onderzoeken.”

Petra wist ook dat het geven van massage aan kankerpatiënten in Amerika allang gemeengoed was binnen ziekenhuizen. “Via de Society of Oncology Massage in de VS is de oncologische comfortmassage rond 2011 naar Nederland gekomen. Sindsdien zijn er ook ziekenhuizen die het aanbieden in ons land.”

Fijner in hun lijf

Na haar herstel volgde Petra de specialisatieopleiding Massage bij Kanker voor massagetherapeuten en heeft ze zich aangesloten bij het landelijke Netwerk Massage bij Kanker. Door deze opleiding, maar ook door haar eigen ervaringen als patiënt, weet ze de massage precies af te stemmen op wat een patiënt nodig heeft.

“Bij een patiënt kijk ik naar heel veel verschillende facetten. Heeft iemand een systeemkanker (zoals leukemie) of een solide kanker? Zijn er uitzaaiingen? Zijn er complicaties na een behandeling? Hebben patiënten drains of infusen? Ik houd met alles rekening. Is iemand moe? Hoe gaat het mentaal? Daar let ik allemaal op, elke patiënt is en blijft namelijk uniek. Patiënten krijgen ook altijd uitleg dat de massage geen invloed heeft op hun prognose en hun respons op de behandeling.”

“De aanrakingen zijn bij oncologische comfortmassage heel zacht en de massage duurt nooit langer dan 12 minuten. Vaak is het al genoeg voor patiënten om zich een beetje comfortabel te voelen. Patiënten krijgen door de massage vaak meer kleur in het gezicht en gaan rustiger ademen; soms vallen zij in slaap. De massage wordt ervaren als een moment van ontspanning en dat vinden patiënten bijzonder en heel kostbaar in de dagelijkse hectiek op de afdeling. Ook hebben ze vaak minder last van verschillende bijwerkingen die het gevolg kunnen zijn van chemotherapie of andere behandelingen. Ze voelen zich even fijner in hun lijf. Patiënten geven dit zelf aan. Voor patiënten is het echt een weldaad.”

Mijn manier om wat terug te doen

In 2016 kreeg de afdeling Oncologie via Stichting HagaVrienden de mogelijkheid om het aanbieden van oncologische comfortmassage als pilot op te starten. Omdat Petra met hart en ziel verbonden is aan het HagaZiekenhuis, zocht zij zelf in deze tijd ook al contact met Stichting HagaVrienden om iets te kunnen betekenen voor de patiënten in het ziekenhuis. De gift heeft het mogelijk gemaakt om oncologische comfortmassage in het ziekenhuis te introduceren.

Petra: “Ik heb toen presentaties over massage bij kanker aan verpleegkundigen en oncologen gegeven. Inmiddels ben ik hier tweemaal per week één tot anderhalf uur aanwezig. Sinds medio 2019 kan ik door een persoonlijke gift van een anonieme schenker ook massages geven aan hematologische patiënten. Dat geeft mij veel voldoening. Men heeft mij al eens gevraagd om in een ander ziekenhuis te komen masseren, maar dat doe ik niet. Ik heb mijn leven aan het HagaZiekenhuis te danken. Dit is mijn manier om wat terug te doen en mijn liefde voor de medemens te delen.”


Naar het overzicht