Onderzoek naar toekomst geboortezorg in Zoetermeer van start

22 June 2023

Goed, veilig, bereikbaar én betaalbaar. Dat zijn de voorwaarden voor een toekomstbestendig geboortezorgnetwerk voor Zoetermeer en omgeving. Het HagaZiekenhuis onderzoekt de komende periode hoe de zorg voor zwangere vrouwen in de toekomst georganiseerd kan worden om aan deze eisen te blijven voldoen. Dat doet het samen met regionale en lokale partners uit het geboortezorgnetwerk en (zorg)medewerkers uit het eigen ziekenhuis. In het eerste kwartaal van 2024 moet het onderzoek, inclusief het advies, zijn afgerond.

Te weinig bevallingen

In april dit jaar maakte het HagaZiekenhuis bekend dat er een onderzoek komt naar de toekomst van het geboortezorgnetwerk in de regio Zoetermeer. Dit was een voorwaarde van de zorgverzekeraars die het voortbestaan van het ziekenhuis mogelijk hebben gemaakt. Omdat er jaarlijks te weinig bevallingen zijn in HagaZiekenhuis Zoetermeer, voldoet het ziekenhuis binnen enkele jaren niet meer aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan geboortezorg.

Het HagaZiekenhuis blijft in ieder geval tot 2026 investeren om de geboortezorg op locatie Zoetermeer op hetzelfde niveau te houden. Binnen enkele jaren is het gebouw van HagaZiekenhuis locatie Zoetermeer toe aan vervanging. In de kostenramingen van de geplande nieuwbouw is geen rekening gehouden met de faciliteiten die nodig zijn voor acute geboortezorg. Dit vanwege het te lage aantal geboortes en het groeiende tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel.

Verschillende fasen onderzoek

Onderzoek naar een andere inrichting van het geboortezorgnetwerk is daarom van groot belang. Daar wordt nu mee gestart. Belangrijke partners, zoals het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) Zoetermeer, zijn geïnformeerd over het proces en de voorbereidingen voor het onderzoek. Met de gemeente lopen de gesprekken over het onderzoek nog. Ook het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt actief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

De komende zes maanden staan in het teken van het verzamelen en analyseren van alle relevante informatie. Het onderzoeksteam van het HagaZiekenhuis praat uitvoerig met de betrokken (zorg)partners en medewerkers om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie, de mogelijkheden en de onmogelijkheden.

Na een grondige analyse brengt het onderzoeksteam in kaart op welke manieren de geboortezorg in de toekomst ingericht zou kunnen worden. In gesprekken met zorgprofessionals en inwoners worden de verschillende voorstellen getoetst. Dit gebeurt via zorgtafels en een publiekstafel. In het eerste kwartaal van 2024 moet het onderzoek, inclusief een advies, zijn afgerond.

Betrokken

Als alle belangen goed zijn afgewogen, neemt de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis een definitief besluit over de toekomstige rol van het ziekenhuis in het geboortezorgnetwerk in de regio Zoetermeer. Daarbij houdt het uiteraard rekening met de wettelijke eisen die gesteld worden bij eventuele aanpassingen in de bereikbaarheid en beschikbaarheid van spoedeisende zorg (wet Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)).


Naar het overzicht