Opnieuw topklinische status voor behandeling cystic fibrosis

14 February 2024

De afdeling Longziekten van het HagaZiekenhuis heeft opnieuw een topklinische erkenning gekregen voor de behandeling van cystic fibrosis (taaislijmziekte). Het HagaZiekenhuis blijft daarmee regionaal dé logische keuze voor patiënten met deze aandoening. De topklinische erkenning is voor 4 jaar verleend door de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ).

 

Longteam STZ (her)erkenning HagaZiekenhuisHet HagaZiekenhuis is een van de zeven behandelcentra in Nederland die deze aangeboren aandoening behandelt. Het ziekenhuis onderscheidt zich volgens de STZ vooral op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenparticipatie en innovatie. Longarts Renske van der Meer: “Met het hele team en andere betrokken afdelingen hebben we ons ingezet om deze (her)erkenning te kunnen krijgen. Door nieuwe medicatie wordt een groot deel van de mensen met CF steeds ouder. Een aantal jaren geleden kon je je dit haast niet voorstellen. Het is mooi dat wij hier als ziekenhuis een steentje aan kunnen bijdragen.”

Innovatie

Een belangrijk innovatieproject is verricht door kinderarts in opleiding, Matthijs Kruizinga. Hij onderzocht mogelijkheden om de gezondheid van CF-patiënten op afstand in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door stappentellers, een longfunctie-apparaatje thuis en een smartwatch te gebruiken. De volgende stap is te onderzoeken of CF-patiënten het nut hiervan inzien en uit te zoeken in welke situaties zij bereid zijn hun gezondheid met deze middelen te monitoren.

Patiëntenparticipatie

In de zorg voor mensen met CF is veel veranderd. Maar hoe ervaren onze patiënten de behandeling? En hoe zien zij zorg op afstand, nu en in de toekomst? Om daarachter te komen, heeft het CF-behandelcentrum een uitgebreide vragenlijst naar alle volwassenen met CF gestuurd. De antwoorden verschilden sterk. De onderzoekers concludeerden hieruit dat we zorg op maat moeten blijven leveren. Ook met de patiënt in gesprek blijven is belangrijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Het HagaZiekenhuis doet van oudsher onderzoek naar medicijnen (Apotheek) en CF. Actueel en belangrijk voor de STZ-erkenning is het huidige onderzoek naar de klinische farmacologie van CFTR-modulatoren. Dit is een groep nieuwe geneesmiddelen die bij veel patiënten een indrukwekkend effect heeft. Voor vragen hierover is het HagaZiekenhuis momenteel landelijk aanspreekpunt. Renske van der Meer verdedigt 15 februari haar proefschrift over dit onderwerp. Collega, apotheker en klinisch farmacoloog Erik Wilms werkte met haar en samen zullen zij dit onderzoek voortzetten.Naar het overzicht