Oudere patiënt houdt zelf de regie

03 May 2018

De 79-jarige Theo van Haastrecht heeft cardiologische problemen. Een dotteringreep zou helpen de hartproblemen weg te nemen, maar zo’n operatie is ingrijpend. Om Theo van Haastrecht te helpen de beste beslissing te nemen, wordt in het HagaZiekenhuis naar ziekte-specifieke kenmerken én persoonsgebonden kenmerken gekeken. Theo’s arts bespreekt aan de hand van individuele vragen en onderzoeken de kansen op mogelijke complicaties, de weg naar herstel en mogelijke implicaties als gevolg van de operatie.

Theo van Haastrecht is positief: "Ik vond het heel prettig dat alles zo uitgebreid en zorgvuldig met mij is besproken. De vragen gingen onder andere over mijn medicatie, zelfstandigheid en wat voor mij belangrijk is in het leven. De arts heeft mij ook heel goed alle voors en tegens van de dotteringreep uitgelegd. Zo heb ik mijn uiteindelijke besluit - ik wil de ingreep wel ondergaan - veel beter kunnen nemen."

Screening op kwetsbaarheid is nodig

Een groot deel van de 70-plussers is zeer vitaal en nog actief. Een ander deel, de kwetsbare ouderen, kampt met geheugenstoornissen, verminderde mobiliteit of eenzaamheid. Deze laatste groep heeft meer kans op bijwerkingen en complicaties als gevolg van behandelingen. Daarnaast zijn voor ouderen relevante uitkomsten van individuele behandelingen, zoals zelfredzaamheid of cognitief functioneren, slechts spaarzaam onderzocht . Dit alles maakt dat er extra aandacht moet zijn voor deze patiëntengroep, met name bij intensieve behandelingen zoals chemotherapie, grote operaties of dialyse.

Screening op kwetsbaarheid gebeurt in alle ziekenhuizen

In Nederland worden alle patiënten van 70 jaar en ouder die worden opgenomen in het ziekenhuis gescreend op kwetsbaarheid. Het doel ervan is om functieverlies als gevolg van de ziekenhuisopname te voorkomen. Sinds enkele jaren is het ook verplicht om patiënten van 70 jaar en ouder te screenen op kwetsbaarheid bij een operatie vanwege een gebroken heup of een tumor in de darmen. Door hun mate van kwetsbaarheid goed in kaart brengen, kunnen maatregelen worden genomen om eventuele complicaties na de operatie te voorkomen.

HagaZiekenhuis heeft zorgpaden voor kwetsbare oudere

Als aanvulling hierop heeft het HagaZiekenhuis zich afgelopen jaren ingezet om specifieke zorgpaden voor alle kwetsbare ouderen te ontwikkelen. De eerste stap hierin is het herkennen van kwetsbaarheid door middel van screening. Bij ouderen die nog fit en vitaal zijn, is meestal geen aanpassing van de behandeling nodig. Als een patiënt wel kwetsbaar blijkt, volgt nader onderzoek om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van kwetsbaarheid en wat dat voor gevolgen heeft voor een behandeling. De wensen van de patiënt spelen hier uiteraard een grote rol in. Patiënten willen graag weten wat de behandeling voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld hun zelfstandigheid of geheugen. Met name de kwaliteit van leven is belangrijk en heel individueel bepaald. Voor de ene patiënt kan dit betekenen dat hij na uitgebreide voorlichting besluit om van een behandeling af te zien. Voor een andere patiënt kan het betekenen dat hij dezelfde ingreep juist wel wil ondergaan omdat er winst te verwachten valt. Het gaat dus echt om zorg op maat, waarover de oudere zelf de regie heeft.

SEH-screening is afgestemd op individuele behoeften

Ook op de Spoedeisende Hulp (SEH) gebruikt het HagaZiekenhuis sinds kort een screeningtest voor kwetsbaarheid, ontwikkeld door het LUMC. We hopen hiermee ook op de SEH de kwaliteit van zorg nog verder te kunnen verbeteren voor de kwetsbare oudere patiënt en de zorg beter op diens wensen en behoeften af te kunnen stemmen.

 

Naar het overzicht