Prettigere behandelmethode voor vrouwen met kanker in de linkerborst

21 September 2018

Meer comfort voor patiënten, minder tijd nodig voor instructie en oefenen, hygiënischer en minder kosten. Dat zijn enkele voordelen van de nieuwe behandelmethode voor vrouwen met borstkanker in de linkerborst. Deze vorm van gecontroleerde Voluntary Breath Hold of VBH-techniek heeft de afdeling Radiotherapie van het HagaZiekenhuis zelf ontwikkeld.

De nieuwe techniek vervangt de als onplezierig ervaren snorkel- of ABC-methode™ (Active Breathing Coördinator-method).

In het HagaZiekenhuis krijgen jaarlijks ruim 220 vrouwen met borstkanker een bestraling. Zij ondergaan 10 tot 23 behandelsessies (5 keer per week). Tijdens de bestraling is het heel belangrijk dat de patiënt de adem goed kan vasthouden. Als de diepe inademing goed wordt vastgehouden, is de afstand tussen de linkerborst en het hart maximaal. De straling levert zo de minste schade op voor hart en longen. De bestraling van de borst is overigens preventief. De tumor is in een eerdere fase al verwijderd.

Om vrouwen te helpen de adem in te houden, gebruikte het HagaZiekenhuis tot voor kort de zogenaamde ABC- of snorkelmethode. Met hulp van een neusklem, prismabril en 'snorkel' werd op het moment van volledige inademing de luchttoevoer afgesloten. Niet prettig en behoorlijk oncomfortabel, zo waren vaak de reacties.

Zelf ontwikkeld

De nieuwe behandelmethode heeft deze nadelen niet. Bij deze techniek wordt de ademhaling in de gaten gehouden met een op het borstbeen geprojecteerde laserlijn. Tijdens de behandeling wordt de patiënt gevraagd diep in te ademen en de adem vast te houden. De laborant controleert vanuit de bedieningsruimte op een camerabeeld de positie van de laserlijn ten opzichte van een op de patiënt aangebrachte markering. Op deze manier is duidelijk of de patiënt voldoende diep heeft ingeademd. Zo ja, dan kan de bestraling toegediend worden. Zo niet, dan kan de laborant aanvullende instructies geven.

Het verschil met vergelijkbare methoden in veel andere ziekenhuizen is dat in het Haga ook tussentijds de diepte van de ademhaling wordt gemeten. De voor deze techniek benodigde laser en camera met zoomlens staan aan het voeteneinde van de patiënt op een door de afdeling Radiotherapie zelf ontwikkeld statief.

Toename van comfort

Patiënten ervaren de nieuwe methode als een enorme toename van het comfort. Uit analyse van de behandeling van de eerste 12 patiënten bleek dat de uitkomsten net zo goed zijn als vroeger. Verschil is wel dat patiënten geen uitgebreide training meer nodig hebben. Ook hoeft de afdeling Radiotherapie geen patiënt specifieke hulpstukken meer te gebruiken en op te slaan. Dit vermindert het risico van infecties en drukt de zorgkosten.

Overigens komen niet alle vrouwen in aanmerking voor de ademhulp. Eerst bekijkt de afdeling via een CT-scan of de afstand tussen hart en borst met diepe ademhaling daadwerkelijk vergroot. Bij sommige vrouwen is dat namelijk niet het geval. Ook moet een patiënt de ademhaling 30 seconden kunnen inhouden. Maar ook bij vrouwen die niet in aanmerking komen voor de ademhulp, wordt de straling in het hart natuurlijk zo laag mogelijk gehouden.

 

Naar het overzicht