Raamwerk Medicamenteuze behandeling en monitoring van Systemische Lupus Erythematodes (SLE)

21 April 2020

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is dit jaar gestart met de ontwikkeling van het Raamwerk Medicamenteuze behandeling en monitoring van SLE.

Zie: https://www.venvn.nl/media/3zobqzhj/vvnr-oproep-nvr-rl-sle-2020-03-19-set.pdf.

Namens ons ziekenhuis geeft Robbert Goekoop input aan deze prachtige ontwikkeling.


Naar het overzicht