Regionaal Oncologienetwerk West: samenwerken voor de beste zorg voor de patiënt

01 September 2021

Internist-oncoloog Danny Houtsma is bestuurslid van het Regionaal Oncologienetwerk West (ROW). Waarom is dit netwerk opgericht en wat biedt het de patiënt?

Danny Houtsma: “Het ROW is een netwerk waarin oncologisch behandelaren uit zeven ziekenhuizen van de oude IKW regio vertegenwoordigd zijn. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategie en de resultaten van het netwerk. We nemen ieder ook deel aan een aantal netwerktumorgroepen binnen het ROW. Zo werken we nauw samen en delen onze kennis en ervaringen.”

Waar is dit netwerk voor bedoeld?

“De reden van de oprichting is dat we ernaar streven dat iedere patiënt in de regio met kanker de beste zorg moet krijgen ongeacht waar deze zich meldt. Vaak kan dat in het eigen ziekenhuis, maar soms ook elders in de regio, voor het hele zorgtraject of een deel daarvan. De oncologisch behandelaren hebben dankzij het ROW een netwerk van expertise in huis. De behandelend arts van het eigen ziekenhuis houdt de regie over de behandeling.”

Wat doen de netwerktumorgroepen?

“Er zijn momenteel negen netwerktumorgroepen. De patiëntenzorg staat hierin centraal. In iedere netwerktumorgroep zijn oncologisch specialisten van de deelnemende ziekenhuizen vertegenwoordigd. Zij maken en bepalen met elkaar het beleid en maken vanuit de medische inhoud regionale afspraken en protocollen. Zo werkt iedereen op dezelfde manier en doen we voorstellen voor het verbeteren van de oncologische zorg. De patiënt wordt in ieder ziekenhuis zo op dezelfde wijze behandeld.” Zie https://www.ro-west.nl/netwerktumorgroepen/ voor meer informatie over de diverse netwerktumorgroepen.    

Wat doet het ROW nog meer?

“We vragen de huisartsen om actief met ons mee te denken en te praten. De huisarts ziet de patiënt in de verschillende ziektefasen (vanaf begin naar nazorg tot eventuele palliatieve zorg) en is het vaste aanspreekpunt en het vertrouwde gezicht voor de patiënt. De verbinding tussen het ROW en de huisartsen vinden wij daarom heel belangrijk.

Hoe ziet de toekomst van het ROW eruit?

“De missie van het ROW is dat we ons blijven inzetten om de beste oncologische zorg te bieden aan patiënten. Dat kan alleen als we goed met elkaar samenwerken, resultaten delen en gebruik maken van de bestaande expertise binnen de regio.”

In regio West bevinden zich zeven ziekenhuizen met diverse locaties. Deze ziekenhuizen hebben zich verenigd in het Regionaal Oncologienetwerk West. Meer informatie op www.ro-west.nl.

  • Alrijne Zorggroep
  • Groene Hart
  • Haaglanden Medisch Centrum
  • HagaZiekenhuis
  • LangeLand Ziekenhuis
  • Leids Universitair Medisch Centrum
  • Reinier de Graaf


Naar het overzicht