Ernstige infectie groep-A-streptokok steeds vaker vastgesteld bij kinderen

15 December 2022

Ernstige infecties met groep-A-streptokokken (iGAS) werden het afgelopen jaar meer dan gebruikelijk gezien bij kinderen. Hoewel deze ernstige infecties nog steeds heel zeldzaam zijn, is het aantal kinderen dat hiermee naar het ziekenhuis komt sinds begin 2022 sterk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Juliana Kinderziekenhuis, in samenwerking met andere ziekenhuizen. In meerdere gevallen overleden kinderen in het ziekenhuis aan de infectie. Vervolgonderzoek is dringend nodig om de impact van iGAS in Nederland en Europa vast te stellen.

De groep-A-streptokok kan als onschuldige bacterie in de keel en op de huid voorkomen en soms een keelontsteking of roodvonk veroorzaken. In zeldzame gevallen ontwikkelt zich een ernstige infectie zoals een bloedvergiftiging, longontsteking, ernstige onderhuidse infectie of botinfectie.

Toename na opheffen COVID-maatregelen

De 7 Nederlandse ziekenhuizen die aan het onderzoek meededen, zagen in de maanden na het opheffen van de COVID-maatregelen beduidend meer kinderen met een ernstige groep-A-streptokokkeninfectie dan in de jaren daarvoor. In het tweede kwartaal van dit jaar meldden zich in de ziekenhuizen 28 kinderen met een ernstige infectie. In het tweede kwartaal van 2019 waren dit er 9, in 2018 slechts 2. De ernstige infecties traden vooral op bij kinderen onder de 5 jaar.   

(tekst gaat verder onder foto)

Op de Kinder-SEH in het Juliana Kinderziekenhuis ontfermen artsen en verpleegkundigen zich over een ernstig zieke patiënt

Meer sterfgevallen

Van de 61 kinderen die na het opheffen van de COVID-maatregelen in een van deze 7 ziekenhuizen terecht kwamen met een groep-A-streptokokkeninfectie, overleefden 5 kinderen de ziekte niet. Ook dat is een opvallend hoog aantal. In de 2 jaar voor de start van de COVID-pandemie leidde deze infectie slechts 1 keer tot een overlijden. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe het komt dat er nu zoveel meer ernstige infecties van de groep-A-streptokokken zijn onder jonge kinderen.

Europa

Ook in andere Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, lijkt er een toename te zijn van ernstige infectie door de groep-A-streptokokken onder kinderen. Ook de WHO maakt melding van een toename in meerdere Europese landen.

Een kind met koorts heeft meestal een onschuldige infectie. Toch is het goed om oplettend te zijn. Op de website Thuisarts.nl - mijn kind heeft koorts staat vermeld wanneer ouders direct contact op moeten nemen met de huisarts.

Aan het onderzoek deden de volgende ziekenhuizen mee: Juliana Kinderziekenhuis (HagaZiekenhuis), Haaglanden Medisch Centrum, St Antonius Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Sophia Kinderziekenhuis Erasmus MC, Amalia Kinderziekenhuis Radboud UMC, Maastricht UMC+, Amsterdam UMC
Lees hier het volledige artikel: INCREASE IN INVASIVE GROUP A STREPTOCOCCAL INFECTIONS IN CHILDREN IN THE NETHERLANDS, A SURVEY AMONG 7 HOSPITALS IN 2022

Publicatie volgt binnenkort in peer-reviewed journal  


Naar het overzicht