STZ-status verlengd: HagaZiekenhuis ook komende 5 jaar topklinisch

13 June 2023

Het HagaZiekenhuis is ook de komende 5 jaar een topklinisch opleidingsziekenhuis. Na een uitvoerige visitatie stemden leden van de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) unaniem voor een verlenging van het lidmaatschap. Het HagaZiekenhuis is al sinds 1998 lid van de STZ.

Ronne Mairuhu, voorzitter van de medische staf, is blij en trots dat het HagaZiekenhuis ook de komende 5 jaar een topklinisch opleidingsziekenhuis is. “Met deze verlenging zegt de STZ dat wij onze patiënten topzorg bieden. Bovendien krijgen we de erkenning dat we zorgprofessionals opleiden om die hoogstaande zorg in de toekomst te kunnen blijven leveren. En dat we ons ervoor inzetten onze medische en verpleegkundige zorg nog beter te maken door te investeren in wetenschappelijk onderzoek.”

Lef en trots

De onafhankelijke STZ-visitatiecommissie onderschrijft dit. Ze noemt het HagaZiekenhuis een ‘topklinisch ziekenhuis met geëngageerde medewerkers met lef, trots op hun werk en trots op hun ziekenhuis’. Op het gebied van topklinische zorg ‘spetteren de ambitie en het enthousiasme ervan af’. De commissie ziet mooie expertisecentra en de 24/7 acute zorg ‘staat als een huis’.

STZ is inspiratiebron

Stafvoorzitter Mairuhu: “De STZ-status is een belangrijke inspiratiebron om onze patiëntenzorg voortdurend beter te maken. Dit geldt zowel voor basiszorg als hoogcomplexe zorg. We doen dat door de ontwikkeling en toepassing van innovaties. Daarnaast doen we veel medisch wetenschappelijk, patiëntgericht onderzoek. Dat kan juist omdat we een STZ-ziekenhuis zijn. Bovendien blijven we door onze status een belangrijk opleidingsziekenhuis voor artsen en verpleegkundigen. Net als op onze locatie in Den Haag ontwikkelen we het STZ-klimaat ook op onze locatie in Zoetermeer.”   

Interessante werk- en leeromgeving

Het HagaZiekenhuis leidt artsen op in 24 medisch specialistische vervolgopleidingen. Voor overige zorgopleidingen werkt het ziekenhuis nauw samen met de Hogescholen in Den Haag en Leiden en het ROC Mondriaan. Volgens de commissie biedt het HagaZiekenhuis ‘een interessante werk- en leeromgeving voor ambitieuze zorgprofessionals, met een variatie aan opleidingsmogelijkheden. Deze worden zo nodig op maat gemaakt’.

Wetenschappelijke ambitie

De commissie noemt de wetenschappelijk ambitie, ‘sterk en realistisch’. De uitgebreide en veelsoortige patiëntenpopulatie biedt ‘een wetenschappelijk interessante omgeving voor praktijkgericht onderzoek’. Het accent ligt hierbij op de drie aandachtsgebieden van het HagaZiekenhuis: long- en hemato-oncologie, het Hart- en Vaatcentrum en chirurgie bij kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis.

In deze aandachtsgebieden ambieert het ziekenhuis meer onderzoek, mogelijk met een hoogleraar of promovendi en verpleegkundige onderzoekers. Daarnaast wil het HagaZiekenhuis hier nieuwe erkenningen halen voor het STZ Topklinisch Zorgregister.

Het HagaZiekenhuis heeft topklinische erkenningen voor 9 behandelingen. Daarnaast biedt het ziekenhuis topreferente  patiëntenzorg, waarvoor we 14 vergunningen hebben in het kader van de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) hebben: de meeste van alle STZ-ziekenhuizen.


Naar het overzicht