Teun Bastiaansen wint Heelkundeprijs

08 February 2018

Amputaties voorkomen, dat is het doel van arts-assistent Teun Bastiaansen van Heelkunde met zijn promotieonderzoek. Het leverde hem de Heelkundeprijs op. Vaatchirurg Jan Wever - tevens opleider - reikte de prijs aan hem uit. De prijs wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door stichting HagaVrienden.

Teun Bastiaansen wint Heelkundeprijs

Bij zijn onderzoek keek Teun naar patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (vernauwing in de slagaders van de benen). Hij promoveerde in februari 2017 op zijn proefschrift 'Regulation of arteriogenesis - Mechanistic studies and options for therapeutic intervention'.

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden bij wie dotteren niet mogelijk is, worden normaal gesproken geholpen door middel van een operatie (het schoonmaken van het bloedvat of het aanleggen van een bypass). "Patiënten die niet geschikt worden bevonden voor een chirurgische behandeling of bij wie de chirurgische ingreep niet heeft geholpen, rest alleen nog amputatie van het aangedane ledemaat", legt Teun uit. "Voor deze patiëntengroep is het noodzakelijk dat er naar alternatieve behandelopties wordt gezocht. Het bevorderen van de bloeddoorstroming bij onvoldoende doorbloeding in weefsels is een veelbelovend alternatief voor een chirurgische ingreep. Ik heb een aantal nieuwe behandelingen onderzocht om de doorbloeding te stimuleren en zo patiënten nieuwe behandelmogelijkheden te bieden. Bij het beïnvloeden van deze bloedvatvorming moet je denken aan gentherapie, celtherapie en groeifactortherapie. Ik heb me vooral gericht op het veranderen van de hele kleine slagadertjes naar iets grotere slagadertjes. Het doel daarvan is het verbeteren van het zuurstoftransport naar de aangedane weefsels."

Lovende woorden

Jan Wever had namens de jury veel lovende woorden: "Dit proefschrift getuigt van de scherpe geest die wij in de dagelijkse praktijk ook van Teun ervaren. Goede patiëntenzorg en volledigheid staan daarbij voorop. De stimuleringsprijs die we nu jaarlijks uitreiken, bestaat uit een oorkonde en een vrij te besteden geldbedrag. Door zijn onderzoek kunnen amputaties in de toekomst mogelijk worden voorkomen of uitgesteld." De Heelkundeprijs ontstond 15 jaar geleden dankzij de gulle donatie van een patiënt die anoniem wil blijven. Teun is er bescheiden onder dat hij de prijs kreeg, maar ook trots en blij verrast. "Ik werk al vele jaren met veel plezier bij de Heelkunde in het Hagaziekenhuis."

Goede specialist worden

Op 1 juli 2018 rondt Teun zijn opleiding tot chirurg af. Hij specialiseerde zich de laatste 2 jaar in de long- en gastro-enterologische chirurgie. "Volgens mijn opleider hoor ik bij het meubilair", zegt hij lachend. "Ik heb mijn semi-artsstage gedaan in het Haga en ook was ik AGNIO bij de Heelkunde van het Haga. Sinds 2014 vervolg ik mijn opleiding in het Haga en rond deze de komende zomer af." Over het opleidingsklimaat in het HagaZiekenhuis is Teun meer dan tevreden. "Dat is enorm goed. Tussen de assistenten onderling en de staf is er een goede relatie. Door het ruime aanbod en de instelling van de opleidersgroep word je hier de mogelijkheid gegeven je in de volle breedte als chirurg te kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk om een goed specialist te worden.".

 

Naar het overzicht