Trombose kan ook u overkomen

11 October 2019

Wist u dat elk uur 11 mensen in Nederland een trombose krijgen? Het is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Reden temeer om er op zondag 13 oktober, Wereld Trombosedag, extra aandacht aan te besteden.

Oud-politica Lousewies van der Laan kreeg in 1997 een armtrombose. Omdat ze nog jong was, dacht niemand in eerste instantie aan een trombose. Na een uitgebreide medische keuring bleek ze afwijkende bloedwaarden te hebben. Pas toen werd de trombose ontdekt. Gelukkig maar, want nu kon ze tijdens haar zwangerschappen maatregelen nemen om haar bloed dun te houden en haar ongeboren kinderen te beschermen.

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Bij een bloedstolsel in een ader spreken we van veneuze of diep-veneuze trombose. Vaak is dit een trombosebeen. Als een bloedstolsel in een ader losschiet, kan het verderop in het lichaam een verstopping veroorzaken. Dit heet een embolie. Een veelvoorkomend voorbeeld is een longembolie. Als een deel van het lichaam geen zuurstof meer krijgt door een stolsel, bijvoorbeeld in de darmen of longen, dan spreken we van een darminfarct of longinfarct. Dit is levensbedreigend. Bij een stolsel in een slagader spreken we van een arteriële trombose. Dit kan een hartinfarct of herseninfarct veroorzaken.

De symptomen van trombose hangen af van de plaats waar de trombose optreedt. Zo is er bij een trombosebeen bijna altijd een vrij snel optredende zwelling van één been, een zwaar gevoel of pijn in het been en een rode of juist blauwachtige verkleuring van het been. Ook kan de huid van het been strakgespannen aanvoelen. Voor alle kenmerken van trombose op verschillende plaatsen binnen het lichaam, verwijzen we u naar de site van de Trombosestichting.

 

Naar het overzicht