HagaZiekenhuis stelt deel behandelingen uit door toename COVID-19 patiënten

17 October 2020

Het aantal mensen dat met het coronavirus is besmet, neemt snel toe. Ook in het HagaZiekenhuis stijgt het aantal patiënten met COVID-19. Daarom moeten we helaas opnieuw een deel van onze zorg uitstellen.

COVID-zorg vraagt veel van onze zorgverleners

COVID-19 patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen, hebben vaak lange tijd veel zorg nodig. Deze zorg verlenen we op aparte afdelingen. De behandeling van patiënten met het coronavirus vraagt veel van onze artsen en verpleegkundigen. Het is daardoor onmogelijk om alle overige zorg te blijven leveren.

Meest dringende zorg krijgt voorrang

We vinden het belangrijk dat de meest dringende zorg door kan gaan. Daarom verminderen we de overige zorg in ons ziekenhuis met ongeveer 50 tot 60%. Dat doen ook de andere ziekenhuizen in regio Den Haag. Die afspraak hebben wij met elkaar gemaakt. Alleen zo kunnen we goede zorg blijven verlenen aan patiënten die dat direct nodig hebben.

Wat betekent dit voor uw afspraak?

We bekijken per afspraak of behandeling of deze door moet gaan. Er zijn daarbij een paar mogelijkheden:

  • U heeft snel zorg nodig:
    uw afspraak gaat gewoon door;
  • U hoeft niet per se naar het ziekenhuis te komen: 
    uw afspraak wordt omgezet in een (beeld)belafspraak;
  • Uw onderzoek of behandeling kan wachten:
    uw afspraak wordt voorlopig uitgesteld.

Verandert uw afspraak? Dan bellen wij u

Wij bellen u altijd als er iets aan uw afspraak verandert. Hoort u niets van ons? Dan gaat uw afspraak gewoon door. Bel ons niet om te vragen of uw afspraak doorgaat. Dit is niet nodig en zorgt voor extra belasting van de poliklinieken.

Kijk op MijnHaga

Wilt u weten welke afspraken voor u gepland staan? Ga dan naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga en log in met uw DigiD. Hier vindt u ook uw online patiëntdossier. 

Naar het overzicht