Uitstel deponeren jaarrekening HagaZiekenhuis

31 May 2024

Het HagaZiekenhuis deponeert de jaarrekening 2023 dit jaar later dan gebruikelijk bij de Kamer van Koophandel en het CIBG. Dit komt doordat het HagaZiekenhuis nog in overleg is met de banken en verzekeraars om tot nieuwe financiële afspraken te komen.

Het HagaZiekenhuis werkt hard aan HagaVooruit!, het verbeterplan om financieel gezond te worden. De uitvoering hiervan verloopt goed en volgens planning. Nieuwe afspraken met de zorgverzekeraars en banken zijn hier ook onderdeel van. De gesprekken daarover lopen nog volop en kunnen nog enige tijd duren. In december 2023 communiceerde het HagaZiekenhuis dat het over 2023 een negatief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van 20 miljoen verwacht (exclusief eenmalige ontvlechtingsbaten). Deze verwachting is niet gewijzigd.

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat het uitstel van het deponeren geen effect heeft op het uitbetalen van salarissen of op onze betalingen aan leveranciers. Als de gesprekken zijn afgerond en wij de jaarrekening 2023 deponeren communiceren we dit.


Naar het overzicht