Wetenschappelijk onderzoek bewijst: amandelen laseren goed alternatief voor operatief verwijderen

22 February 2022

Patiënten met klachten aan de amandelen kunnen sneller, zonder narcose, met minder pijn en minder medicijnen een laserbehandeling krijgen die ongeveer net zo effectief is als een klassieke operatie. Daarnaast is de laserbehandeling waarschijnlijk veel goedkoper dan het verwijderen van de amandelen onder narcose. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door het HagaZiekenhuis en vier andere ziekenhuizen. De resultaten staan 21 februari in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift, Journal of the American Medical Association (JAMA) Open.

Deze medische innovatie is aantoonbaar een goed alternatief. Op dit moment wordt deze behandeling nog niet vergoed door de basisverzekering. Het HagaZiekenhuis gaat met deze wetenschappelijke onderzoeksresultaten met zorgverzekeraars en beroepsverenigingen in gesprek over de vergoeding zodat deze behandeling ingezet kan worden voor patiënten.
Het HagaZiekenhuis heeft de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lasermethode waaruit mooie resultaten naar voren komen. Voor het onderzoek zijn twee groepen gevolgd met patiënten uit 5 ziekenhuizen. 71 personen kregen de klassieke behandeling (in hun eigen ziekenhuis) en bij 97 personen werden de amandelen gelaserd (allen in het HagaZiekenhuis). Het ging om mannen en vrouwen boven de 18 jaar met chronische problemen met hun amandelen. Er is voor de ingreep, na 2 weken en na 6 maanden gemeten hoe het met de patiënt gaat. Dit gebeurde met een digitale vragenlijst.

Snel herstel

Na de laserbehandeling waren patiënten sneller hersteld (na twee weken 77% vs. 57% personen die de klassieke operatie kregen). Ongeveer de helft van de gelaserde patiënten was na de ingreep volledig klachtenvrij en 30 procent had lichte restklachten waarvoor geen extra behandeling nodig was. 13 patiënten hadden een extra laserbehandeling nodig en voor 8 personen (waarvan er 3 al een tweede laserbehandeling kregen) bleek alsnog een klassieke operatie nodig. De lasermethode leidt ook tot sneller herstel: in het algemeen konden patiënten na 4 dagen weer beginnen met normale activiteiten zoals werken. Dit is bij de klassieke operatie na 12,5 dag.

Grote kostenbesparingen

De innovatieve lasermethode is uniek in het KNO-vakgebied. De behandeling gebeurt poliklinisch, duurt ongeveer een uur en heeft daardoor ook voordelen voor andere patiënten. Omdat er veel minder operatiekamer tijd nodig is, komt meer OK capaciteit vrij voor andere patiënten. Voor een klassieke operatie is een patiënt minimaal 6 uur in het ziekenhuis, en soms 1 tot 2 dagen.

Jaarlijks gaan 1200 patiënten met klachten aan de amandelen naar het HagaZiekenhuis, waarvan er ongeveer 150 patiënten de klassieke operatie krijgen. Om meer patiënten te kunnen helpen met deze prettigere methode gaat het HagaZiekenhuis in de toekomst ook andere collega’s opleiden om de methode ook elders mogelijk te maken. De lasermethode is waarschijnlijk ook veel goedkoper waardoor het bijdraagt aan betaalbaardere zorg. In heel Nederland worden bij ongeveer 12.000 patiënten per jaar de keelamandelen verwijderd. Met deze nieuwe methode is een besparing van enkele miljoenen euro’s mogelijk.

Het laseren van de amandelen is overigens niet geschikt voor alle mensen met klachten aan de amandelen. Voor onder andere patiënten die hun mond niet lang open kunnen houden, te grote amandelen hebben, bloedverdunners gebruiken, allergisch zijn voor lokale verdoving, of onderliggend lijden hebben blijft klassiek opereren de aangewezen methode.


Naar het overzicht