Zorgorganisaties in regio Haaglanden gaan voor rookvrije omgeving

04 January 2021

Het HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum (HMC), huisartsenorganisaties (Hadoks, Arts en Zorg en SHG) en GGD Haaglanden waren al rookvrij, maar sinds 1 januari 2021 zijn ook de omliggende terreinen rookvrij. Het rookverbod geldt voor iedereen, dus voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Voorbeeldfunctie gezond gedrag

Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Daar moet iets aan veranderen. In het Nationaal Preventieakkoord is daarom vastgesteld dat alle ziekenhuizen in 2025 rookvrij moeten zijn.

De zorgorganisaties vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van gezond gedrag. Dan gaat het over gezonde voeding, voldoende beweging, maar ook over een gezonde werk- en leefomgeving. Daar hoort roken niet bij. Bovendien draagt dit bij aan een rookvrije generatie. Alle kinderen hebben het recht om in een rookvrije omgeving op te groeien.

Borden markeren het rookvrije gebied

De zorginstellingen markeren met blauwe borden het rookvrije gebied. Het zijn de herkenbare borden van de ‘Rookvrije Generatie’ die onder andere scholen, speeltuinen en de NS gebruiken. Ook zijn de rookabri’s van de ziekenhuisterreinen verwijderd. De deelnemende organisaties hopen dat patiënten en bezoekers de rookvrije omgeving respecteren. Zodat mensen niet worden blootgesteld aan rook en mensen die willen stoppen, worden geholpen.

In gesprek met patiënten die roken

Het zorgpersoneel van het HagaZiekenhuis en HMC en huisartsen gaan in gesprek met patiënten die roken. Als patiënten interesse hebben om te stoppen met roken, dan wordt hen gewezen op de mogelijkheden van ondersteuning. De kosten voor stoppen met roken worden vergoed door de zorgverzekeraar. 

Netwerk Nederland Rookvrij

GGD Haaglanden heeft zich met de regiogemeenten Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer aangesloten bij het netwerk Nederland Rookvrij. Hiermee ondersteunt regio Haaglanden de Rookvrije Generatie en werkt aan een rookvrije omgeving. Gezamenlijk spannen zij zich in om ook andere (zorg)organisaties rookvrij te maken.

Meer informatie?

Kijk op hagaziekenhuis.nl/rookvrij of rookvrijegeneratie.nl

Naar het overzicht