Mijn opname

De opnamedatum hangt af van onder andere uw voorkeur voor een bepaalde periode, de medische spoed die uw specialist aangeeft en de opnamemogelijkheid op de verpleegafdeling.

Ongeveer tien dagen voor uw opname krijgt u een brief met de opname datum. Twee werkdagen voor uw opname bellen wij u om deze datum te bevestigen.

Is de wachtlijst langer, dan wordt dit met u besproken. Er kan dan niet direct een opnamedatum met u worden afgesproken. Het planningsbureauneemt dan contact met u op om een datum af te spreken zodra u aan de beurt bent.

Wacht u al lang en bent u benieuwd naar de status? Neem dan contact op.


Nee, de behandeling kan worden uitgesteld als u verhinderd bent. Bijvoorbeeld door koorts, een infectie of besmettelijke ziekte. Geef dit daarom zo snel mogelijk door. In overleg met uw arts wordt besloten of de geplande opname doorgaat.

De opnamedatum kan bij hoge uitzondering ook door ons worden verplaatst. Als dit het geval is, laten we u het zo snel mogelijk weten.

Voor onze medewerkers zijn u en uw contactpersoon ons enige aanspreekpunt. We vertellen de contactpersoon hoe het met u gaat of hoe de ingreep is verlopen. Ook bij vragen kunnen onze artsen, verpleegkundigen of polimedewerkers terecht bij deze persoon.

Zijn andere naasten, familieleden of vrienden benieuwd naar uw situatie? Dan kunnen ze hiernaar vragen bij uw contactpersoon. Onze medewerkers delen de informatie niet met anderen.