2017

Sneller naar huis dankzij ambulante zorg Hematologie

06 januari 2017

Geen 3 of 4 weken meer in het ziekenhuis liggen, maar nog maar 5 dagen. Die mogelijkheid is ontstaan door het aanbieden van ambulante zorg op de afdeling Hematologie.

Vlnr: Nicolette Zwinkels, Danielle van Lammeren, mevrouw en mijnheer Pagie

Mevrouw Pagie heeft multiple myeloom, een oncologische aandoening van het bloed. Ze is onder behandeling op de afdeling Hematologie en ondergaat als behandeling een autologe stamceltransplantatie (ASCT).  Tijdens haar eerste behandeling in 2012 verbleef ze bijna 3 weken in het ziekenhuis. De tweede keer, in 2016, kwam zij in aanmerking voor ambulante zorg en mocht ze al na 5 dagen naar huis.

Sneller herstel

"Ik wilde dat heel graag", vertelt mevrouw Pagie. "Mijn moeder was in die periode heel erg ziek en het was voor mij eigenlijk het 'verkeerde' moment om zo lang in het ziekenhuis te zijn. Je kan niet even naar buiten om naar haar toe te gaan. Ook is er op de afdeling weinig bewegingsruimte. Je ligt veel in bed en kan weinig doen. Ik heb nu ervaren dat ik in mijn eigen omgeving sneller herstel. Ik kan naar buiten en doen wat ik wil."

Na haar ontslag uit het ziekenhuis kreeg mevrouw Pagie 3 keer per week intensieve begeleiding op de klinische afdeling van Hematologie. En ze kreeg een lijst met do's en don'ts mee, zoals eetvoorschriften en informatie wat te doen als er iets mis zou gaan. "Als het nodig was kon ik altijd het ziekenhuis bellen en was er een kamer voor mij beschikbaar. Dat gaf mij en mijn man een veilig gevoel. En ik was blij dat mijn man thuis kon werken, zo kon hij voor mij zorgen."

Bloedcellen

"Voor een autologe stamceltransplantatie moet een patiënt normaal gesproken gemiddeld 3 tot 4 weken in het ziekenhuis blijven", vertelt hematoloog Danielle van Lammeren. "De patiënt krijgt tijdens de opname één of meerdere dagen chemotherapie waarna stamcelreïnfusie (teruggave van stamcellen) plaatsvindt. Omdat hierdoor de weerstand sterk verminderd, blijft een patiënt opgenomen tot alle bloedcellen weer normaal in aantal aanwezig zijn in het bloed. Maar dankzij de ambulante zorg kan de patiënt nu sneller naar huis en zetten we de behandeling voort als poliklinische behandeling (ambulante zorg)."

Ambulante zorg houdt in dat de patiënt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend naar de klinische afdeling van Hematologie komt. Daar wordt bloed afgenomen en volgt een vraaggesprek met de arts en de verpleegkundige. Hierin komen ook het verloop en de ervaring van de patiënt aan de orde. Bijzonderheden uit deze gesprekken en de bloeduitslagen zijn medebepalend voor het voortzetten van de ambulante zorg of dat toch heropname nodig is.

Onderzoek

"Voordat we de ambulante zorg invoerden, hebben we een studie gedaan naar de voor- en nadelen", zegt verpleegkundig specialist Nicolette Zwinkels uit. Zij begeleidt patiënten in de ambulante zorg. "We wilden dit graag aanbieden, maar het moest wel verantwoord zijn. Deze nieuwe vorm van zorg is niet voor iedereen weggelegd. Er gelden specifieke voorwaarden, leefregels en voorschriften die de mensen moeten naleven."

Enkele voorwaarden die gelden zijn: er dient 24 uur per dag een mantelzorger beschikbaar te zijn, een patiënt moet binnen 60 minuten (op het drukste tijdstip van de dag) naar het ziekenhuis kunnen rijden en een patiënt heeft in het poliklinische voortraject 'bewezen' adequaat te kunnen reageren op gezondheidsveranderingen (zoals koorts of onbegrepen blauwe plekken).

Ook met mevrouw Pagie is vooraf alles goed doorgenomen. Nicolette Zwinkels: "Wij hadden er vertrouwen in dat zij het goed aankon. Inmiddels hebben we nog een aantal patiënten met ervaring in de ambulante zorg en dat verliep succesvol. We gaan er dus zeker mee door."

 

 

Nieuwsoverzicht

januari 2017februari 2017maart 2017april 2017mei 2017juni 2017juli 2017augustus 2017september 2017oktober 2017november 2017december 2017
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook