Haga Zorg Dichtbij: Projectenoverzicht

Keuzehulp Hartklep

Met de keuzehulp Hartklep(vervanging) komen patiënten beter beslagen ten ijs. Hiermee krijgen zij duidelijke informatie over hun aandoening en over de voor- en nadelen van de verschillende hartkleppen. Vóór het gesprek met de chirurg weten zij wat er mogelijk is. Ook heeft patiënt al vaak een idee welke hartklep nodig is.

Keuzehulp orthopedie

De keuzehulp is een online hulpmiddel waarmee een patiënt uitgebreide informatie over de behandeling kan vinden. Het dient als ondersteuning voor het gesprek met de met de orthopeed. Zo kunnen ze samen kiezen voor de optie die voor de patiënt de beste keuze is. Voor de een is dat een operatie, voor de ander juist niet.

Integrale Geboortezorg

Het Haga Juliana Geboortecentrum is het eerste grootstedelijke centrum dat integrale geboortezorg biedt. In het centrum bespreken gynaecologen en verloskundigen samen elke zwangere met een indicatie. Aansluitend krijgt de zwangere een individueel zorgpad en een casemanager. Het doel is zo de kwaliteit en de continuïteit van zorg te verbeteren. Vanzelfsprekend in overleg met de cliënt.

Huisarts vraagt onderzoek aan in vaat-lab

Sinds januari 2020 kan de huisarts zelf een onderzoek aanvragen in het vaat-lab. Een chirurg bekijkt daarna de uitslag en stuurt deze mét een behandelplan en uitleg naar de huisarts. Die kan dan samen met de patiënt de volgende stap zetten. Handig en gemakkelijk: veel mensen met etalagebenen bezoeken het HagaZiekenhuis daarom voortaan slechts één keer. Daarna krijgen ze de zorg van de huisarts en/of een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Geen onnodige consulten bij Mammapoli

Sinds september 2020 krijgt elke patiënt met een verwijzing ‘symptomen borstkanker of BOB’ bij Radiologie een mammografie, echografie en eventueel een punctie. De radioloog geeft aansluitend de uitslag. Bij ‘slecht nieuws’ kan de patiënt binnen drie dagen terecht bij de chirurg op de Mammapoli. Bij goed nieuws mag de patiënt naar huis en voor verdere vragen kan die terecht bij de huisarts. Voorheen ging elke patiënt naar de Mammapoli. Dat zorgde voor spanning bij de patiënt en gaf extra druk op de Mammapoli.

Teleconsultatie

Het HagaZiekenhuis biedt huisartsen inmiddels voor 18 specialismen teleconsultatie aan. Veel huisartsen maken hiervan gebruik. Huisartsen en medisch specialisten zijn zeer tevreden over deze laagdrempelige vorm van consultatie.

Triage van verwijzingen

In 5 tot 10 procent van de gevallen is het niet nodig dat huisartsen patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dat is de ervaring van medisch specialisten in het HagaZiekenhuis. Sinds 2019 beoordelen zij alle doorverwijzingen van de huisarts en geven direct feedback via Zoom. Het levert betere zorg op tegen lagere kosten. De patiënt kost het bovendien veel minder tijd.

Oognetwerk Zorg in Zicht

In het oognetwerk Zorg in Zicht werken huisartsen, optometristen en oogartsen in de regio Haaglanden nauw samen. De huisarts helpt de patiënt als dit kan, de oogarts in het ziekenhuis als dit moet. Voor sommige mensen is een bezoek aan de optometrist voldoende. En als het nodig is, geven we advies vanuit het ziekenhuis of zien we de patiënt alsnog. Dankzij Zorg in Zicht houden we in het ziekenhuis meer tijd over voor complexere oogklachten.

Meekijkconsult (op afstand)

De medisch specialist bezoekt de huisartsenpraktijk om samen met de patiënt over een behandeling te praten. Samen stellen ze ook het behandelplan op. Zowel de artsen als de patiënten zijn tevreden. Er is kennisoverdracht en de patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis te komen.

2 specialismen in 1 afspraak

Vaatchirurgie en Interne Geneeskunde zien nieuwe vaatpatiënten, zo nodig, eerst samen. Tijdens het spreekuur door vaatchirurg en nurse practitioner is de internist oproepbaar. Dit voorkomt dat de patiënt apart moet terugkomen voor een behandeling. Vaak worden ze terugverwezen naar de huisarts voor verdere behandeling.

Transmurale Zorgbrug

Nog vóór hun ontslag uit het HagaZiekenhuis weten kwetsbare ouderen hoe de thuiszorg de zorg overneemt. Thuiszorgorganisaties Florence en HWW zorg en het HagaZiekenhuis richtten hiervoor de Transmurale Zorgbrug op. Daardoor heeft de patiënt een aanspreekpunt en kan op tijd worden ingegrepen. Bijvoorbeeld als het mis dreigt te gaan met de medicatie of overbelasting van de mantelzorgers. Dit helpt bij het voorkomen van heropnames.

Wondzorg thuis

Op basis van indicatie legt een wondverpleegkundige een huisbezoek af. Dit scheelt de patiënt een rit naar het ziekenhuis. Tijdens een huisbezoek draagt de verpleegkundige een Smart Glass. De Smart Glass heeft een ingebouwde microfoon en camera, waardoor de arts in het ziekenhuis mee kan kijken. Het is een mooi voorbeeld waarbij de verpleegkundige over de muren van het ziekenhuis heen werkt.

BeterDichtbij

Niet voor elke afspraak is het nodig dat de patiënt naar het ziekenhuis komt. In die gevallen is beeldbellen een goed alternatief. Bij een beeldbelafspraak belt de patiënt met de behandelaar via een beveiligde app. De app die wij hiervoor gebruiken heet BeterDichtbij.

Digitaal Informed consent

Het HagaZiekenhuis stopte als eerste ziekenhuis, deels, met het fysieke preoperatieve spreekuur op de OK en bij de MDL. In de digitale variant logt de patiënt in op het patiëntenportaal MijnHaga. Hier staan animatiefilmpjes waarmee de patiënt zich thuis kan voorbereiden op de operatie. Ook voor anderstaligen zijn de video's goed te begrijpen. Ook beantwoordt de patiënt een vragenlijst en geeft daarmee gelijk informed consent. Als de antwoorden vragen oproept bij de behandelaar, krijgt de patiënt alsnog een uitnodiging voor een polibezoek.

IBD-Coach

Het HagaZiekenhuis ontwikkelde Mijn IBD-coach. Dit is een beveiligde en persoonlijke webpagina voor mensen met IBD (Inflammatory Bowel Disease, chronische darmontsteking). Hierin staat het behandelplan. Behandelaar en patiënt kunnen samen zien of de zorgdoelen worden gehaald. De patiënt beantwoordt hiervoor periodiek vragen over leefstijl en kwaliteit van leven. Een vorm van een gezondheidscheck die anders in het ziekenhuis gebeurt. Zo houdt de patiënt regie over zijn behandeling en ziekte. Als de patiënt toch naar het ziekenhuis moet, zijn arts of verpleegkundige al goed geïnformeerd.

Druksensor voorkomt hartfalen

Een kleine druksensor in de longslagader, de CardioMEMS, meet dagelijks de druk in de ader. De meetgegevens gaan via een beveiligde verbinding naar de cardioloog. Bij verhoogde druk krijgt de patiënt de juiste medicijnen die de klachten voorkomen. Er is dan geen opname in het ziekenhuis nodig. Dat is beter voor de patiënt. Het vergroot de kwaliteit van leven en het is goedkoper.

Stent bij vaatvernauwing: minder amputaties nodig

Wanneer vernauwingen in de slagaderen van het onderbeen heel ernstig worden, kan ‘kritieke ischemie’ (zuurstoftekort) ontstaan. De bloedtoevoer kan dan zo tekortschieten, dat soms zelfs een amputatie van het been noodzakelijk is. De nieuwe behandeling is het inbrengen van een stent met medicatie in het vernauwde vat. Hierdoor hebben patiënten een betere overlevingskans en ondergaan ze minder amputaties.

Antibiotica thuis: bespaart 1000 opnamedagen

We besparen 1000 opnamedagen per jaar doordat patiënten thuis of in het verpleeghuis via een infuus zelf hun antibiotica toedienen. Ook voor de patiënt is dit prettiger. Het transferpunt van het ziekenhuis regelt de administratieve en praktische overdracht naar de thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen. Het ontslagteam van de apotheek van het ziekenhuis zorgt voor de infusen met antibiotica en ontslagmedicatie.

Kinderfysiotherapie screent kinderen met loopstoornissen

Kinderen met fysiologische klachten krijgen voortaan eerst een sreening door de kinderfysiotherapeut. Hierdoor creëerden we een nieuwe transitie van zorg van specialist naar ondersteunende discipline. Dit levert een kostenbesparing op. Bovendien heeft de specialist meer tijd voor de meer complexe patiënten.

Minder opnames kwetsbare ouderen

Sinds januari 2018 regelen transferverpleegkundigen vanaf de SEH, zorg voor met name kwetsbare ouderen boven de 70 jaar. Het gaat om mensen waarvoor een ziekenhuisopname niet nodig is. Ze hebben wel zorg nodig. Daar zorgt de transferverpleegkundigen op de SEH voor. Die organiseert thuiszorg of verpleeghuiszorg. Op die manier blijft de opnamecapaciteit in het ziekenhuis behouden voor noodzakelijke medische opnames.

Telediagnostiek

Het HagaZiekenhuis stelt high- en cardiale diagnostiek via teleconsult beschikbaar aan huisartsen. Een goed voorbeeld van anderhalvelijns zorg. Teleconsultatie voorkomt dat de patiënt zonder relevante cardiologische aandoening gezien wordt door de cardioloog. De huisarts vraagt via ZorgDomein een medebeoordeling aan voor indicatiestelling voor de diagnostiek. Bijvoorbeeld voor CT Calciumschore, CTA coronairen en echocardioagram. Op basis van de uitslag adviseert de cardioloog de huisarts over de eventuele behandeling van zijn patiënt. Oftewel de huisarts blijft hoofdbehandelaar.