HagaAmbassade

Waarom HagaAmbassade?

De externe omgeving van het bedrijfsleven verandert in hoog tempo. Als gevolg hiervan zullen bedrijven een betere productiviteit en meer rendement moeten halen uit hun personeel.

Ziekenhuizen worden eveneens geconfronteerd met specifiek zorggerelateerde veranderingen. Goede afstemming en co-creatie tussen bedrijfsleven en zorgaanbieders kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten.
De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben geleid tot de oprichting van de HagaAmbassade.

 

 

Oplossingen zoeken

Op initiatief van het HagaZiekenhuis zijn er in 2010 een aantal bijeenkomsten georganiseerd met decision makers uit het bedrijfsleven. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting HagaAmbassade op 29 november 2010.

Bedrijven en instellingen in Haaglanden, en het HagaZiekenhuis, gaan samen op zoek naar oplossingsrichtingen en de realisatie van projecten ten behoeve van een vitaal en ondernemend Haaglanden. De HagaAmbassade organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar en initieert denktanks.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Helene Marcus of één van de bestuursleden staan u graag te woord.

"Innovatie, kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven, instellingen en het HagaZiekenhuis staan voorop binnen de HagaAmbassade."
Dominique Deguelle
  voorzitter HagaAmbassade


Logo HagaAmbassade

Contact

HagaAmbassade

Telefoon(070) 210 1564