Al onze medewerkers doen hun best om u zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en begeleiden. Bent u toch niet tevreden over uw verblijf in het HagaZiekenhuis? Laat het ons dan weten.

Klagen heeft misschien een negatieve bijklank. Toch vinden wij het fijn om op de hoogte te zijn van uw negatieve ervaring. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze zorg verbeteren en soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen. Een suggestie of verbetervoorstel is ook altijd welkom.

Bespreken met de betrokkene

Bespreek uw negatieve ervaring eerst met de persoon of afdeling waar u ontevreden over bent. Dat geeft de persoon of afdeling de kans om de situatie te verbeteren of herstellen. Bent u na dit gesprek nog steeds ontevreden? Of wilt u uw klacht liever bespreken met een buitenstaander? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionarissen.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris helpt u met advies en ondersteuning bij het vinden van een goede oplossing. Het is belangrijk om te weten dat de klachtenfunctionaris onpartijdig is. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht en handelt de klacht af in overleg met u.

Contact met de klachtenfunctionaris

Wilt u met een van onze klachtenfunctionarissen spreken? Neem dan contact op via telefoonnummer (070) 210 2547 of (070) 210 1814. Zij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

U kunt hen ook bereiken via e-mail: klachten.suggesties@hagaziekenhuis.nl. Verstuurt u liever een brief? Doe dit dan naar het volgende postadres:

HagaZiekenhuis
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 40551
2504 LN Den Haag

Klachtencommissie en geschillencommissie

Lukt het niet om de klacht met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen? Dan kunt u uw klacht via de klachtenfunctionaris schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de Reinier Haga Groep.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door het ziekenhuis, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Aansprakelijkstelling

Bent u van mening dat u schade heeft geleden door het ziekenhuis? En vraagt u hiervoor een financiële vergoeding? Stuur dan een brief naar de directie van het HagaZiekenhuis. De directie legt uw aansprakelijkstelling voor aan de verzekeraar van het ziekenhuis.

De verzekeraar behandelt uw aansprakelijkstelling en stuurt u een bericht over de uitkomst. Als u het niet eens bent met die uitkomst, dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Voor informatie over overige klachtinstanties kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De volledige klachtenregeling leest u hier.