Voorwaarden

  • Deze prijslijsten zijn van toepassing als u geen (geldige) zorgverzekering heeft. Of als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee het HagaZiekenhuis geen contract heeft afgesloten.
  • Het merendeel van de behandelingen die het HagaZiekenhuis uitvoert, zijn opgenomen in onze prijslijst.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten.
  • De prijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke en interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst afwijkt van de prijs die u in het ziekenhuis verneemt als u ervoor kiest om bij ons ziekenhuis te worden behandeld, dan geldt de laatste prijs.

Actuele prijslijsten 2020

Prijslijsten 2019

Prijslijsten 2018

Meer informatie

Heeft u vragen over de prijslijst of wilt u meer informatie? Stuur dan uw vraag naar zorgadministratie@hagaziekenhuis.nl.