Voorwaarden

  • Deze prijslijsten zijn van toepassing als u geen (geldige) zorgverzekering heeft. Of als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee het HagaZiekenhuis geen contract heeft afgesloten.
  • Het merendeel van de behandelingen die het HagaZiekenhuis uitvoert, zijn opgenomen in onze prijslijst.
  • Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten of landelijke/interne ontwikkelingen die kunnen leiden tot aanpassingen.


Actuele prijslijsten 2021

Prijslijsten 2020

Prijslijsten 2019

Meer informatie

Heeft u vragen over de prijslijst? Stel deze dan via een e-mail naar zorgadministratie@hagaziekenhuis.nl.