Het 'wegblijftarief gezondheidszorg' is door de overheid wettelijk vastgesteld, met als doel patiënten te stimuleren gemaakte afspraken na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk. Het tarief wordt per gemiste afspraak in rekening gebracht.

Kunt u niet komen?

Als u niet kunt komen, laat dit dan uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van te voren weten. Zeg uw afspraak af of laat hem verzetten naar een andere datum. Doet u dit niet, dan brengen wij het wegblijftarief bij u in rekening.

Telefonisch afzeggen of verzetten doet u bij de polikliniek waar uw afspraak is. Het telefoonnummer vindt u op uw afspraakbrief of op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen. U kunt ook via het patiëntenportaal uw afspraak annuleren of verzetten. Ga hiervoor naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga en log in met uw DigiD.

Wat is het wegblijftarief?

Het wegblijftarief is 45 euro. Heeft u vragen over het wegblijftarief of wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onze Zorgadministratie.