Het is belangrijk dat u op uw afspraak verschijnt. We rekenen namelijk op uw komst. Kunt u niet komen? Zeg uw afspraak dan op tijd af. Hierdoor houden we de wachttijden zo kort mogelijk. De overheid vindt dit ook belangrijk. Daarom staat in de wet dat u een bedrag betaalt als u niet op uw afspraak komt. Of als u uw afspraak niet op tijd afzegt. We noemen dit het 'wegblijftarief gezondheidszorg'.

Kunt u niet komen?

Als u niet kunt komen, laat dit dan uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van tevoren weten. Zeg uw afspraak af of laat hem verzetten naar een andere datum. Doet u dit niet, dan betaalt u het wegblijftarief.

Telefonisch afzeggen of verzetten doet u bij de polikliniek waar uw afspraak is. Het telefoonnummer vindt u op uw afspraakbrief of op www.hagaziekenhuis.nl/bestemmingen. U kunt ook via het patiëntportaal uw afspraak annuleren of verzetten. Ga hiervoor naar www.hagaziekenhuis.nl/mijnhaga en log in met uw DigiD.

Wat is het wegblijftarief?

Het wegblijftarief is 45 euro. Heeft u vragen over het wegblijftarief of wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onze Zorgadministratie.