De patiëntenraad behartigt binnen het ziekenhuis de gemeenschappelijke belangen van patiënten en hun familie. Dat doet de raad voor alle patiënten van het ziekenhuis, dus voor locatie Den Haag en Zoetermeer.

Hoe werkt de patiëntenraad?

De rol en taken van een patiëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz2018). In deze wet staat bijvoorbeeld op welke onderwerpen een patiëntenraad advies mag geven of in mag stemmen. Zo heeft de patiëntenraad een formele stem in de organisatie.

De patiëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De leden van de patiëntenraad zijn ook betrokken bij diverse werkgroepen in het ziekenhuis. De raad werkt nauw samen met de medische staf en de verpleegkundige staf.

Ed Schook, voorzitter van de patiëntenraad: “We worden benoemd door de directie van het HagaZiekenhuis en we geven gevraagd en ongevraagd advies. Dat is een hele fijne rol”

Missie en visie

Visie

De patiëntenraad van het HagaZiekenhuis wil zich proactief richten op patiëntveiligheid. Hierbij stellen wij de patiënt centraal en kijken we specifiek naar de speerpunten van het HagaZiekenhuis. De patiëntenraad behandelt algemene en inhoudelijk specifieke onderwerpen voor het HagaZiekenhuis.

Missie

De patiëntenraad geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Zij functioneert als adviesorgaan van de directie, maar ook als klankbord voor verschillende ziekenhuiswerkgroepen bij specifieke thema’s.

Greetje Velema, lid van de cliëntenraad: “In mijn werk als huisarts in de Schilderswijk heb ik veel mensen leren kennen: wat ze belangrijk vinden als ze ziek zijn, waar ze moeite mee hebben. Deze ervaring zet ik in bij mijn werk in de cliëntenraad”

Patiëntenraad

De patiëntenraad van het HagaZiekenhuis

Uw mening telt! Meld u aan voor het patiëntpanel

U kunt als patiënt deelnemen aan het patiëntpanel. Als lid van het patiëntpanel krijgt u maximaal 6 keer per jaar een uitnodiging per e-mail om mee te denken over verschillende onderwerpen. Daarbij kunt U steeds zelf aangeven of u interesse heeft om mee te denken. Het gaat dan om onderwerpen zoals omgang met patiënten, informatievoorziening binnen het ziekenhuis, veiligheid of wat er in het algemeen beter kan in het HagaZiekenhuis.

U bent van harte welkom om lid te worden. U kunt zich opgeven door het aanmeldformulier in te vullen.

Maarten Guichelaar, lid van de cliëntenraad: “Patiënten moeten zich veilig voelen in het ziekenhuis en ervan op aan kunnen dat zij de juiste zorg op maat ontvangen; alles volgens de laatste medische inzichten. Hier maak ik mij hard voor binnen de cliëntenraad van het HagaZiekenhuis.”

Contact

Heeft u een klacht of vraag?

De Patiëntenraad houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Bij persoonlijke problemen of klachten kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris (KF) van het HagaZiekenhuis. Lees hier meer over het indienen van een
klacht.

Alleen als u denkt dat uw klacht belangrijk is voor alle patiënten van het HagaZiekenhuis, kunt u dit aan ons laten weten. Verbetersuggesties vanuit patiëntenverenigingen zijn altijd van harte welkom. U kunt schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de patiëntenraad.

Schriftelijk

HagaZiekenhuis, t.a.v. Patiëntenraad
Postbus 40551
2504 LN Den Haag

E-mail

E-mail: patiëntenraad@hagaziekenhuis.nl 

Marleen Zuijderhoudt, lid van de patiëntenraad: “Bij de patiëntenraad staat het primaire proces in de zorgverlening centraal. In dat proces, waar het onder andere gaat over contact en werkwijze tussen zorgverleners en patiënten, let de patiëntenraad scherp op een goede en constante kwaliteit. Vanuit deze basis zet ik mij graag in voor het werk dat de raad kan doen voor de zorg voor de patiënt.”